Informację o działalności policji w zakresie kontroli operacyjnej przedstawił posłom wiceminister spraw wewnętrznych Marcin Jabłoński.

Jak podkreślił, liczba kontroli, o które wnioskuje policja, z każdym rokiem maleje. Na przykład w 2010 r. - takich wniosków było ponad 8,3 tys., a rok później - ponad 7,3 tys. "Tego typu działania jak kontrole operacyjne stosuje się, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, więc nie jest to standardowa procedura, tylko nadzwyczajna" - powiedział Jabłoński.

Dodał, że w ub. r. zarządzono 5724 kontrole operacyjne. To o ponad tysiąc mniej niż rok wcześniej, kiedy zarządzono ich ponad 6,8 tys. "To pokazuje, że te inne, bardziej standardowe sposoby działania i środki okazują się bardziej skuteczne i przydatne. To podnoszenie jakości, doskonalenie technik operacyjnych policji powoduje, iż tych kontroli operacyjnych jest mniej" - powiedział Jabłoński.

Nadzorujący policję wiceszef MSW przypomniał, że kontrola operacyjna zarządzana jest na czas nie dłuższy niż trzy miesiące, z możliwością przedłużenia na kolejne trzy miesiące.

Z przedstawionej przez niego informacji wynika też, że w 2012 roku policja skierowała 1461 wniosków o ujawnienie tajemnicy ubezpieczeniowej lub bankowej; w 12 przypadkach sąd wydał postanowienie o odmowie udzielenia informacji.

"Zbieramy tylko dane statystyczne. W każdym przypadku jest to informacja indywidualna. Podejrzewam, że chodzi o - zdaniem sądu - zbyt słabe uzasadnienie wniosków" - powiedział dyrektor Centralnego Biura Śledczego nadinsp. Igor Parfieniuk, pytany o przyczyny decyzji odmownych.

Dziś dziewięć służb specjalnych może stosować podsłuchy, tajną obserwację, podgląd, kontrolę listów. Mogą to robić za zgodą sądu dla wykrycia wymienionych w odpowiednich ustawach ściśle określonych najgroźniejszych przestępstw oraz gdy inne środki zawiodą. Prasa często donosi o możliwych nieprawidłowościach. W 2011 roku uchwalono rządowy projekt, który stanowi m.in., że służby mają obowiązek dołączania do wniosku do sądu o zgodę na podsłuch materiałów operacyjnych uzasadniających go (tego wymogu wcześniej nie było).

Grzegorz Dyjak (PAP)