Na stronach internetowych OPZZ opublikowano właśnie odpowiedzi na postulaty, jakie związkowcy skierowali we wrześniu do poszczególnych resortów.

Do ministerstwa sprawiedliwości zwrócili się oni w sprawie podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa oraz urzędników sądowych. Związkowcy krytykują decyzje rządu z ostatnich lat w tych sprawach. "Nie możemy przyjąć rozwiązań przyjętych przez rząd, bo ich uzasadnienie nie jest merytoryczne" - napisali. Postulują oni wypracowanie rozwiązań "likwidujących patologie i nadużycia" w sferze wynagrodzeń. Namawiają też stronę rządową do dialogu.

W odpowiedzi minister sprawiedliwości Marek Biernacki - deklarując otwartość na dyskusję i przypominając o wcześniejszych spotkaniach ze związkowcami - za "niezrozumiały" uznał ich zarzut, że resort w rozmowach prezentuje bierną postawę wobec postulatów. W liście do związkowców zapewnił, że jest za podwyżką płac dla pracowników sądów, ale sytuacja finansowa "niezmiennie uniemożliwia" realizację tych postulatów, bo nie można ich oderwać od "faktycznych możliwości finansowych państwa".

Przypomniał on, że planowana w 2013 r. podwyżka wypadła z budżetu na etapie prac rządowych nad jego projektem. "+Zamrożenie wynagrodzeń+ utrzymane zostało również podczas prac nad projektem budżetu na rok 2014" - dodał Biernacki. Wzrosnąć mają tylko płace sędziów i referendarzy sądowych. Jak podkreślił, nie wynika to ze złej woli resortu, lecz ogólnej sytuacji i decyzji całego rządu, dotyczącej całej sfery budżetowej. Biernacki zauważył, że choć brak jest podwyżek dla pracowników sądów, to co roku w poszczególnych sądach duże środki przeznacza się na nagrody i dodatki specjalne dla pracowników, co ma motywować ich do pracy.

Nadzorujący w resorcie więziennictwo wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski - odnosząc się do postulatu doetatyzowania Służby Więziennej - przypomniał, że choć rząd nie zaakceptował programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2009-12, w latach 2006-12 udało się pozyskać ponad 16 tys. miejsc w aresztach i zakładach karnych, ponadto w bieżącym roku ma przybyć 967 miejsc, a w 2015 r. - jeszcze 256. W latach 2006-09 Służba Więzienna otrzymała łącznie 3864 etaty.

"Zewnętrzne czynniki natury finansowej aktualnie uniemożliwiają natychmiastową realizację zmian" - pisze Biernacki w odpowiedzi na postulat podwyżek w więziennictwie. Zarazem postulat ten minister uznaje za słuszny. Podkreślił też, że ministerstwo na wniosek Służby Więziennej podjęło decyzję o przesunięciu niewykorzystanych środków finansowych na wynagrodzenia cywilnych pracowników więziennictwa. Zapewnił też, że ministerstwo prowadzi dialog ze związkowcami ze Służby Więziennej; przedstawiono też skrócony wykaz tych spotkań.

Związkowcy podczas wrześniowego protestu "Dość lekceważenia społeczeństwa" skierowali postulaty do ośmiu ministerstw: skarbu, gospodarki, sprawiedliwości, transportu, zdrowia, pracy, edukacji narodowej i spraw wewnętrznych. Do piątku wszystkie resorty przesłały swoje odpowiedzi - podało OPZZ na swojej stronie.(PAP)