Senacki projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ma dostosować przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego ws. uregulowania stanu prawnego.

Zgłoszona, podczas pierwszego czytania, poprawka sejmowej komisji wydłuża vacatio legis nowelizacji z dwóch do trzech miesięcy. Posłowie chcą dać więcej czasu spółdzielniom, by mogły zakończyć rozpoczęte sprawy dotyczące stanu prawnego gruntów spółdzielczych m.in. zasiedzenia lub ustalenia praw własności.

Trybunał Konstytucyjny już dwukrotnie: w 2005 i 2010 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Chodzi o np. przeniesienia własności nieruchomości, czyli zapisy odmienne niż te, jakie przewiduje Kodeks cywilny.

"Nowelizacja ma na celu uchylenie przepisów ustawy, które zakwestionował Trybunał. Zobowiąże także zarządy spółdzielni do uregulowania stanów prawnych ich gruntów, aby mogły one w dalszym ciągu przekształcać spółdzielcze prawo do lokalu we własność" - powiedział PAP senator Andrzej Matusiewicz z senackiej komisji ustawodawczej, który w środę uzasadniał projekt na posiedzeniu sejmowej komisji. Dodał, że spółdzielnie mieszkaniowe miały obowiązek regulowania tych stanów prawnych od 11 lat.

Chodzi o to, że aby ustanowić odrębną własność lokalu potrzebny jest wpis w księgach wieczystych dotyczący ułamkowej części gruntu pod budynkiem. Przeprowadzenie takiej procedury wymaga, aby stan prawny gruntu był aktualny. Tymczasem w wielu spółdzielniach tak nie jest, gdyż nie wpisywały one do ksiąg wieczystych m.in. decyzji wywłaszczeniowych, nacjonalizacyjnych czy dotyczących wieczystego użytkowania gruntu. Ponadto o część gruntów, na których stoją spółdzielcze budynki, upominają się byli ich właściciele.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister budownictwa Piotr Styczeń podkreślił, że zgodnie z nowelizacją nie będzie można np. przez zasiedzenie stać się właścicielem gruntu bez "udowodnienia takich racji zasiedzeniowych", jakie są przyjęte w Kodeksie cywilnym.

"Spółdzielnie będą wreszcie musiały zakończyć procedury związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów spółdzielczych" - powiedział PAP wiceminister Styczeń. (PAP)

ska/ amac/ as/