"Badanie sektorowe skupi się w szczególności na stwarzanych przez przedsiębiorstwa potencjalnych przeszkodach w transgranicznym handlu internetowym towarami i usługami w tych sektorach, w których handel elektroniczny jest najbardziej rozpowszechniony, takich jak elektronika, odzież i obuwie oraz treści cyfrowe" - głosi komunikat KE.

Komisja Europejska zwraca uwagę, że choć coraz więcej towarów i usług sprzedaje się przez internet, to transgraniczna sprzedaż internetowa w UE rośnie bardzo powoli.

Rozpoczynające się w środę badanie KE zapowiedziała pod koniec marca. Również w środę KE przedstawiła strategię jednolitego rynku cyfrowego, która ma pomóc w likwidowaniu utrudniających transgraniczny e-handel barier regulacyjnych i "stworzyć przestrzeń, w której obywatele i przedsiębiorcy mogą bez problemu uzyskiwać dostęp do różnego rodzaju działalności w internecie i prowadzić ją w warunkach wolnej konkurencji, niezależnie od obywatelstwa lub miejsca zamieszkania".

  Tomasz Karwatka,Dawid Sadulski
  E-commerce. Proste odpowiedzi na trudne pytania>>>

Zdaniem KE istnieją podstawy, aby uznać, że "przedsiębiorstwa mogą same stwarzać przeszkody w transgranicznym handlu internetowym w celu rozdrobnienia jednolitego rynku UE wzdłuż granic krajowych i uniemożliwiania konkurencji". Mowa np. o ograniczeniach w umowach dystrybucyjnych, które uniemożliwiają detalistom sprzedaż towarów i usług zakupionych online lub poza granicami kraju klientom w innych państwach UE.

Czytaj: Nowe unijne przepisy zachęcą do transakcji elektronicznych>>>

Badania sektorowe dotyczące konkurencji to dochodzenia, które KE może przeprowadzić, gdy podejrzewa, że dany sektor nie funkcjonuje optymalnie. Mogą one prowadzić do wszczęcia dochodzeń sprawdzających, czy dane przedsiębiorstwo nie nadużywa swojej dominującej pozycji na rynku. Wcześniej pod tym kątem sprawdzano m.in. sektory energetyczne, usług finansowych i farmaceutycznych.

W najbliższych tygodniach Komisja Europejska wyśle wezwania do udzielenia informacji szerokiemu gronu zainteresowanych podmiotów w całej UE. Wśród zainteresowanych przedsiębiorstw mogą się znaleźć na przykład producenci lub hurtownicy oraz internetowi sprzedawcy detaliczni. KE zamierza opublikować wstępne sprawozdanie w celach konsultacji w połowie 2016 roku, a sprawozdania końcowego można spodziewać się w pierwszym kwartale 2017 roku.

Z Brukseli Filip Dutkowski (PAP)