Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że przestępstw dopuścił się Tomasza F. - funkcjonariusz Policji zatrudniony w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Do ich popełnienia doszło w okresie od 1 września 2013 roku do 31 marca 2014 roku w Białej Podlaskiej.

Co zarzuca się podejrzanemu

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zarzucił Tomaszowi F. popełnienie dwóch przestępstw. Tomasz F. podejrzany jest o przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w formularzu protokołu zatrzymania osoby. Ostemplował on bowiem oryginalnymi pieczęciami Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaski formularz protokołu zatrzymania osoby oraz wyplenił go nieprawdziwymi informacjami, że dokonano zatrzymania Rafała S. wraz z kwotą 40 tysięcy złotych. Następnie tak wypełniony protokół Tomasz F. przekazał Mariuszowi P. W zamian za to przyjął on od Mariusza P. korzyść majątkową w kwocie 1 tysiąca złotych.

Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 2 kodeksu karnego w zbiegu z art. 271 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 228 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego.

Prokurator zarzucił również Tomaszowi F. posiadanie, wbrew przepisom ustawy, środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste, tj. marihuany o masie 4,43 grama. Chodzi o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sąd zastosował areszt

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uwzględnił wniosek prokuratora i postanowieniem z 25 kwietnia 2017 roku zastosował wobec podejrzanego funkcjonariusza Policji środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Na poczet grożącej podejrzanemu grzywny oraz przepadku równowartości osiągniętej korzyści majątkowej dokonano zabezpieczenia majątkowego na jego mieniu, poprzez obciążenie hipoteką przymusową do kwoty 21 tysięcy złotych z jednoczesnym zakazem zbywania i obciążania nieruchomości gruntowej.

Śledztwo jest na początkowym etapie. Prokuratura nie udziela szerszych informacji o jego przebiegu.