Powikłania związane z przebiegiem ciąży, poważna choroba powodująca niezdolność do pracy lub urodzenie dziecka pozwolą na zachowanie statusu aplikanta przez dodatkowy rok. Opublikowano zmiany w Prawie o adwokaturze oraz ustawie o radcach prawnych.
Agnieszka Matłacz
03.09.2019
Prawnicy Strefa aplikanta
Zarząd SSP „Iustitia” przyjął stanowisko, w którym stwierdza, że Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Michał Lasota i Przemysław Radzik w sposób bezprawny wszczynają postępowania, gdyż pomijają właściwych rzeczników w sądach. "Iustitia" uważa, że nie dają oni rękojmi rzetelnego i obiektywnego prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów.
Agnieszka Matłacz
03.09.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sejm rozpatrzy w dniach 11 - 12 września br. dwa połączone projekty senacki i rządowy dotyczące zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa. Projekt senacki zawierał 3-letni okres wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa dziecka, a rządowy roczny od momentu dowiedzenia się, że do aktu urodzenia wpisano niewłaściwego rodzica.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.09.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne RODO
Po zmianach w procedurze cywilnej zawezwanie do próby ugodowej będzie trudniejsze i droższe. W nowej odsłonie moim zdaniem znacząco straci na atrakcyjności – zwłaszcza wśród przedsiębiorców i podmiotów, którym przysługują roszczenia o wyższej wartości - pisze radca prawny Magdalena Wątroba z kancelarii Dentons.
Magdalena Wątroba
03.09.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Mówiliśmy o wadze niezawisłości sądów oraz o rządach prawa - poinformował w poniedziałek wiceprezydent USA Mike Pence po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. I stwierdził, że wyraził gospodarzowi wdzięczność za zaangażowanie w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
02.09.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sprawy oczerniania sędziów przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nie wyjaśni rzecznik dyscyplinarny, który blisko współpracuje z osobami, których działania zostały ujawnione przez media. Bo na równi stawia on prowadzony przez pracowników MS proceder zniesławiania sędziów i kolportowane przez nich pomówienia
Krzysztof Sobczak
02.09.2019
Prawnicy
Holandia zapowiada konsekwencje wobec Polski za nieprzestrzeganie praworządności. Poinformował o tym minister sprawiedliwości tego kraju Sander Dekker, w opublikowanym na oficjalnej stronie rządu krytycznym raporcie z pobytu w Polsce. Rozmawiał m.in. z ministrem Zbigniewem Ziobro i I prezes SN Małgorzatą Gersdorf.
Krzysztof Sobczak
02.09.2019
Wymiar sprawiedliwości
Zwalczanie mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, a także poprawa sytuacji uchodźców i Romów - to niektóre z rekomendacji Komitetu ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej ONZ w zakresie efektywnego zwalczanie rasizmu i dyskryminacji dla Polski.
Krzysztof Sobczak
02.09.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Od 21 sierpnia tego roku wniosek o uzasadnienie wyroku kosztuje 100 złotych. I nie ma znaczenia, że rozstrzygnięcie zapadło wcześniej. Jeśli ktoś nie wniesie opłaty, sąd powinien wezwać do jej uzupełnienia. Po 7 listopada może się jednak zdarzyć, że taki nieopłacony wniosek zostanie odrzucony.
Jolanta Ojczyk
02.09.2019
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
Prawnicy uważają, że po orzeczeniu TSUE pierwsza prezes może naprawić chaos wywołany milczeniem Sądu Najwyższego w sprawach frankowych. Może przedstawić do rozstrzygnięcia SN pytania, na które wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I niekoniecznie muszą one pokrywać się z problemami opisanymi w opublikowanej przez SN analizie.
Jolanta Ojczyk
02.09.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Wprowadzenie przepisów o pełnomocnictwie opiekuńczym pozwoliłoby na wskazanie specjalnego pełnomocnika, jako osoby wybranej przez seniora, która zatroszczy się o jego zdrowie i majątek w przypadku zaburzeń umysłowych, obniżenia sprawności umysłu, czy otępienia - sygnalizują notariusze.
Krzysztof Sobczak
01.09.2019
Prawnicy Prawo rodzinne
Parlament uchwalił ustawę o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Komisja będzie mogła wyjaśniać takie zdarzenia, ale dostanie też kontrowersyjne uprawnienie do wpisywania sprawców do rejestru pedofilów.
Krzysztof Sobczak
31.08.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Choć autostradom daleko do top listy najniebezpieczniejszych polskich dróg, wypadki zbierają tu coraz częściej śmiertelne żniwo. Jeździmy po nich brawurowo, z nadmierną prędkością i "na zderzaku" - mówią eksperci. Wskazują, że zmiany w przepisach tego nie zmienią, ale przydałoby się szkolenie przyszłych kierowców z jazdy na drogach szybkiego ruchu.
Patrycja Rojek-Socha
31.08.2019
Policja
Udostępnianie i przesyłanie intymnych zdjęć, wiadomości, filmów zawierających treści seksualne jest wśród nastolatków coraz większym problemem. I reakcja powinna być stanowcza, bo pewne zachowania o charakterze seksualnym mogą być także wstępem do przemocy rówieśniczej - mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Małgorzata Skórzewska-Amberg
Patrycja Rojek-Socha
31.08.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Mnich z kwalifikacjami do wykonywania zawodu adwokata na Cyprze chciał świadczyć usługi w Grecji. Helleńskie prawo zabraniało łączenia tych statusów, a ateńska izba miała wątpliwości co do jego niezależności od władz kościelnych. TSUE orzekł jednak, że odmowa wpisu na listę adwokatów tylko z uwagi na posiadanie statusu mnicha byłaby niezgodna z unijnymi przepisami.
Dorian Lesner
31.08.2019
Prawnicy
Oszustwa „na wnuczka” lub na policjanta są już passe. Teraz modne jest oszukiwanie na urzędnika. Można i na wójta jeśli ten ma autorytet. Próbować na OZE lub 500 plus, bo oszuści są na bieżąco, ze zmianami prawa. A bazują na łatwowierności ludzi, którzy do tego nie sprawdzają dokumentów, którymi legitymują się oszuści.
Robert Horbaczewski
31.08.2019
Prawo karne Prokuratura Policja
Komisja wolności obywatelskich i sprawiedliwości oraz komisja prawna będą debatować w najbliższy czwartek - z udziałem wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa - o możliwościach wzmocnienia zasad państwa prawa w Unii. Przedmiotem dyskusji ma być m.in. sytuacja w Polsce i na Węgrzech.
Krzysztof Sobczak
30.08.2019
Stanisław Zabłocki, prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej, złożył oświadczenie o cofnięciu, złożonego wcześniej wniosku o przejście w stan spoczynku z dniem 31 sierpnia 2019 r. Pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf wyraziła na to zgodę.
Krzysztof Sobczak
30.08.2019

Sędziowskie awanse bez lęku i stylu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Szybkie awanse sędziów, wbrew opinii zgromadzeń przedstawicieli sądów są lekceważeniem procedur, a nawet dobrych obyczajów. Stwarzają pozory legalności i sprawności wymiaru sprawiedliwości. Usprawiedliwieniem dla tych awansów oficjalnie jest" czynienie dobra", bo przecież do tej pory panowało w sądach kastowe zło.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.08.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prawnicy warszawskiej kancelarii Bird & Bird doradzali międzynarodowemu funduszowi inwestycyjnemu Exeter Property Group przy nabyciu parku logistycznego w Sosnowcu od notowanej na giełdzie grupy Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
Krzysztof Sobczak
30.08.2019
Prawnicy Rynek
Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła do awansu kilkoro sędziów z apelacji warszawskiej, mimo braku opinii zgromadzenia sędziów. Ostro zaprotestowało przeciwko temu Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej. W grupie tej jest wskazany do powołania na urząd sędziego sądu apelacyjnego krajowy rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab.
Krzysztof Sobczak
29.08.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o odroczeniu opiniowania kandydatów do izb Sądu Najwyższego: cywilnej, karnej, pracy i ubezpieczeń społecznych. Rada motywuje to chęcią niewikłania się w spory polityczne, ale była w tej kwestii podzielona, przy głosowaniu decyzji przeważył zaledwie jeden głos.
Krzysztof Sobczak
29.08.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Członek KRS, sędzia dr Maciej Nawacki oświadczył w czwartek 29 sierpnia br., że publikacje które ukazały się na portali oko.press oraz wyborcza.pl i innych mediach dotyczące tzw. farmy trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości "nie polegają na prawdzie, mają charakter pomówień i naruszają moje dobra osobiste".
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.08.2019
Prawnicy
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędzia Przemysław Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch sędziów - sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Ż. oraz Olimpii B.-M. z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. - "niestosujących się do nakazu powściągliwego korzystania z mediów społecznościowych". Zarzut wobec Waldemara Ż. dotyczy wywiadu dla Prawo.pl.
Krzysztof Sobczak
29.08.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dr Machińska: Komitet ONZ wytyka Polsce tolerowanie tortur

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Przeprowadzona niedawno przez Komitet ONZ przeciwko Torturom analiza sytuacji w Polsce wykazała, że nie jesteśmy wciąż krajem wolnym od tego zjawiska. No i po raz kolejny wytknięto nam, że dochodzi do przypadków znęcania się na ludźmi przez policję, w więzieniach, ale nawet w placówkach leczniczych i opiekuńczych - pisze dr Hanna Machińska
Hanna Machińska
29.08.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Zarzut związany z wywiadem dla Prawo.pl o pytaniach prawnych sędziego Zaradkiewicza do TK to już piąte postępowanie dyscyplinarne wobec mnie od czasu, gdy przestałem być członkiem KRS. Odbieram to jako szykany i nagonkę, ale nie przestanę wypowiadać się o zagrożeniach dla niezależności sądów - mówi sędzia Waldemar Żurek.
Krzysztof Sobczak
29.08.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W mazowieckim stawki za odpady są najwyższe. Najwięcej płacą mieszkańcy podwarszawskiego Józefowa - 32 zł za odpady segregowane i 65 zł za niesegregowane. Najniższe stawki są w Białymstoku, odpowiednio 5 i 11 zł. Tak wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za podwyżkami może jednak stać zmowa cenowa regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
Jolanta Ojczyk
28.08.2019
Środowisko
Wszyscy sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości i innych instytucji państwowych powinni wrócić do sądów i pozostawić politykę politykom - domaga się Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". W przygotowanym projekcie stowarzyszenie chce też odebrać ministrowi prawo mianowania prezesów sądów oraz przywrócić wybór członków KRS przez sędziów.
Krzysztof Sobczak
28.08.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Tomasz Szmydt nie będzie już pracował w biurze Krajowej Rady Sądownictwa. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wycofał jego delegację, a zarówno jego jak i sędziego NSA Rafała Stasikowskiego, także wymienianego w kontekście hejtu wobec sędziów, czeka postępowanie dyscyplinarne.
Agnieszka Matłacz
28.08.2019
Wymiar sprawiedliwości
Jeśli po projektowanej zmianie prawa więzień poskarży się do sądu penitencjarnego na sposób potraktowania go podczas kontroli osobistej, to sędzia będzie mógł jedynie zawiadomić o tym prokuratora lub dyrektora okręgowego Służby Więziennej. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich będzie to krokiem wstecz w stosunku do obowiązujących zasad.
Krzysztof Sobczak
28.08.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski