Na jedno wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, zgłosili się:

  • Piotr Dominik Gąciarek - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
  • Zbigniew Józef Kapiński - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
  • Paweł Kołodziejski - prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku,
  • Mieczysław Feliks Oliwa - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz
  • Tomasz Uściłko - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach.

W związku z cofnięciem zgłoszenia przez Pawła Kołodziejskiego i Mieczysława Feliksa Oliwę, Krajowa Rada Sądownictwa umorzyła postępowanie wszczęte w sprawie z ich zgłoszenia.

W celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady, Przewodniczący Rady wyznaczył zespół, zawiadomił Ministra Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Minister Sprawiedliwości nie przedstawił opinii.

Głosowanie nad kandydatami

Na posiedzeniu w dniach 31 sierpnia i 20 września 2021 r. zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa przeprowadził rozmowy z kandydatami i, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami oraz ich przeanalizowaniu, omówił szczegółowo kandydatów.

W posiedzeniu zespołu 20 września 2021 r. nie uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, zawiadomiony o terminie. Podczas głosowania członkowie zespołu na:

1. Piotra Dominika Gąciarka oddali 1 głos "za", 1 głos "przeciw", przy 3 głosach "wstrzymujących się",

2. Zbigniewa Józefa Kapińskiego oddali 5 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",

3. Tomasza Uściłko nie oddali głosów "za" ani "przeciw", przy 5 głosach "wstrzymujących się".

W wyniku tego głosowania, zespół przyjął stanowisko o rekomendowaniu Krajowej Radzie Sądownictwa na jedno wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej Pana Zbigniewa Józefa Kapińskiego.

Charakterystyka nowego sędziego

Zespół wskazał, że Zbigniew Józef Kapiński posiada wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, zdobyte podczas orzekania w sądzie rejonowym, w sądzie okręgowym, a od maja 2001 r. - w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Początkowo orzekał w V Wydziale Lustracyjnym, a od 1 stycznia 2010 r. orzeka w II Wydziale Karnym tego sądu.

Od 2015 r., orzekając w pełnym wymiarze w II Wydziale Karnym, pełni również funkcję wizytatora w sprawach karnych. Jest zaangażowany w szkolenie sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów sędziowskich jako wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

 Ponadto jest autorem kilku publikacji naukowych, w tym m.in. "Apelacje karne - Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy", które doczekało się ośmiu wydań. Zespół miał także na uwadze, że rekomendowany kandydat bardzo dobrze zaprezentował się podczas autoprezentacji przed zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Zespół kierował się kryteriami, wymienionymi w art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o KRS i uwzględnił doświadczenie zawodowe kandydatów, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia.

Krajowa Rada Sądownictwa wzięła pod uwagę, że kandydaci spełniają wymagania ustawowe, określone w art. 30 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa - podzielając stanowisko zespołu - uznała, że Prezydentowi zostanie przedstawiony wniosek o powołanie Pana Zbigniewa Józefa Kapińskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej.