Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie z pozostałym organizacjami zgrupowanymi przy Human...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.07.2012
Prawnicy
W chamowniczeskim sądzie rejonowym w Moskwie oskarżenie kontynuowało we wtorek prezentację dowodów...
Pastor Małgorzata
31.07.2012
Jeśli doświadczenie zada zbędny ból zwierzęciu, zostanie przerwane przez osobę nadzorującą...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.07.2012
Posłanka Józefa Hrynkiewicz uważa, że rząd dyskryminuje mężczyzn. I tak np. mężczyźni urodzeni w...
Katarzyna Żaczkiewicz
31.07.2012
97 proc. przeszukań dokonanych w 2011 r., przez urzędy celne odbyło się na granicy prawa alarmuje...
Podsiedzik Tomasz
31.07.2012
Dzisiaj o godzinie 11 zbiera się rząd, aby omówić założenia do projektu ustawy o ochronie zwierząt...
Katarzyna Żaczkiewicz
31.07.2012
Ministerstwo sprawiedliwości ma pomysł na ograniczenie przypadków, w których strona wnosi o...
Monika Sewastianowicz
31.07.2012
Orzeczenie przepadku kolekcji broni, gromadzonej przez 50 lat przez kombatanta i uczestnika...
Katarzyna Warecka
31.07.2012
Wszelka presja na sędziów poprzez przymuszanie ich do opowiedzenia się przed rozpatrywaniem...
30.07.2012
- To cenna inicjatywa. Ofiary wypadków to często ludzie ubodzy i dzieci. Każda pomoc jest im...
30.07.2012
W sądzie jest skarga na Straż Graniczną za niewpuszczenie do Polski Filipińczyka, z którym nasz...
Tumidalski Wojciech
30.07.2012
Mieszkaniec Podlaskiego został oskarżony o publiczne propagowanie treści faszystowskich poprzez...
Wieczeryńska Sylwia
30.07.2012
Leon Kieres, sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybrany 13 lipca 2012 r. przez Sejm, złożył wobec...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2012
Z danych uzyskanych w Krajowej Radzie Radców Prawnych wynika, że wśród 10 329 aplikantów...
30.07.2012
Prawnicy
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do resortu sprawiedliwości o doprowadzenie do tego, by częściej...
30.07.2012
Przedłużono termin naboru kandydatów na stanowisko eksperta narodowego w Dyrekcji 5 Systemy...
Katarzyna Żaczkiewicz
30.07.2012
Rynek
Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzy 28 sierpnia br. sprawę ze skargi Julii Tymoszenko,...
Katarzyna Anna Krześnicka
30.07.2012
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepiński stwierdził w Sejmie, że wygaszanie stosunku...
Katarzyna Żaczkiewicz
30.07.2012
Odmowa dostarczenia więźniowi kopii z akt jego sprawy, które były mu niezbędne do złożenia skargi...
30.07.2012
W środę Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Senatu rozpatrzy trzy projekty ustaw. Dotyczą one...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2012
Ministerstwo Sprawiedliwości wycofało się zwprowadzenia doprawa onotariacie przepisu oskreśleniu...
Katarzyna Żaczkiewicz
30.07.2012
W ostatnim czasie w wielu jednostkach prokuratury zarządza się pełnienie dyżurów przez rodziców...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2012
Niecodzienna sytuacja w konińskim sądzie. Na rozprawie okazało się, że jeden z mecenasów jest...
Dąbrowski Radosław
30.07.2012
Samorząd radców prawnych jako pierwszy w Polsce umożliwił śledzenie aktualności na Iphone i...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2012
Prawnicy
Utrudnianiem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które...
30.07.2012
Posłowie przyjęli w piątek nowelizację ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich...
PAP
30.07.2012
Urzędnik nie będzie mógł wykluczyć z przetargu firmy na podstawie tego, że inny urzędnik rozwiązał...
30.07.2012
Państwie mają obowiązek skutecznej ochrony osób fizycznie i umysłowo upośledzonych, nawet jeżeli...
Katarzyna Warecka
30.07.2012
Ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu zapewnienia...
Grzegorz Bieńdak
30.07.2012
Ministerstwo sprawiedliwości zaproponowało ograniczenie ochrony dłużnika w postępowaniu...
Monika Sewastianowicz
30.07.2012