Squire Sanders, jedna z największych na świecie kancelarii prawniczych, wzmacnia pozycję w Azji i...
Paulina Gadomska-Dzięcioł
09.05.2012
Rynek
Sejm, który w środę rozpoczyna posiedzenie, najprawdopodobniej jeszcze tego samego dnia...
PAP
09.05.2012
Projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub...
PAP
09.05.2012
Ministerstwo Sprawiedliwości nie wycofuje się z propozycji zmian, które miałyby polegać na...
Krzysztof Sobczak
09.05.2012
Resort budownictwa chce skasować przepis zgodnie z którym eksmitowanym m.in. kobietom w ciąży,...
PAP
09.05.2012
Trzy senackie komisje opowiedziały się podczas pierwszego czytania projektu noweli Prawa prasowego...
PAP
09.05.2012
Przedsiębiorstwo może zarejestrować swoje znaki towarowe jako nazwę domeny .eu tylko wówczas, gdy...
Rafał Bułach
09.05.2012
W postępowaniu odwoławczym dotyczącym wykroczenia, w którym odwołanie zostaje uznane za bezzasadne,...
Katarzyna Warecka
09.05.2012
W środę 9 maja br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra spraw...
Wiktoria Nicałek
09.05.2012
Zatrzymanie osoby chorej psychicznie, które przeciągnęło się na okres ponad trzech dni, bez...
Katarzyna Warecka
09.05.2012
Bardziej efektywne korzystanie z elektronicznego systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS)...
Rafał Bujalski
09.05.2012
Zbyt surowe sankcje za opóźnienie w płaceniu czesnego to przykład niedozwolonej praktyki stosowanej...
Krzysztof Sobczak
09.05.2012
Trybunał Konstytucyjny ogłosi dzisiaj wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej lekarza Zbigniewa...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.05.2012
Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że projekt zmian w regulaminie sądów wymaga dogłębnej rewizji....
Katarzyna Żaczkiewicz
08.05.2012
Komisarz UE ds. konkurencji zapowiedział we wtorek zreformowanie do końca 2013 r. zasad pomocy...
PAP
08.05.2012
Sądownictwo Krajowa Rada Sądownictwa krytykuje projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.05.2012
Nowelą doprecyzowującą odbywajanie kary pozbawienia wolności na zasadzie dozoru elektronicznego...
PAP
08.05.2012
Zniesienie awansów poziomych z punktu widzenia konstytucji było dopuszczalne - orzekł we wtorek...
PAP
08.05.2012
UE stosuje coraz mniej środków antydumpingowych wobec swoich partnerów handlowych, ma ich o blisko...
PAP
08.05.2012
LEX Touch Wolters Kluwer Polska to pierwszy i jedyny na polskim rynku System Informacji Prawnej w...
08.05.2012
Rynek
W projekcie noweli Prawa prasowego nastąpią takie zmiany, aby wszystkie obawy, które były...
PAP
08.05.2012
Postępowanie sądowe w sprawie wydania dziecka rodzicowi mieszkającemu zagranicą wymaga...
Katarzyna Warecka
08.05.2012
Rzecznik rządu Paweł Graś uważa, że propozycje zawarte w senackim projekcie zmian w Prawie prasowym...
PAP
08.05.2012
PSL przekaże we wtorek szefowi senackiej Komisji Ustawodawczej Piotrowi Zientarskiemu (PO) swój...
PAP
08.05.2012
Przez ponad 3 lata, do 1 września 2011 roku, obowiązywały na Słowacji kontrowersyjne przepisy prawa...
PAP
08.05.2012
Krakowska Prokuratura Apelacyjna prowadzi śledztwo w sprawie korupcji w organach wymiaru...
08.05.2012
21 maja w MSW odbędzie się dyskusja dotycząca projektu systemu INDECT, który ma pomagać w...
PAP
08.05.2012
Jak informuje MSW, liczba osób ubiegających się o abolicję przekroczyła dwie poprzednie abolicje z...
Krzysztof Sobczak
08.05.2012
Adwokaci, którzy się zgłosili na wezwanie samorządu mają bronić pseudo-kibiców w postępowaniach...
Katarzyna Żaczkiewicz
08.05.2012
Kuratorzy sądowi mają od dziś prawo badać nieletnich podopiecznych na zawartość alkoholulub...
Krzysztof Sobczak
08.05.2012