Ta sama nowelizacja usatwy stanowi również, że prezes właściwego sądu apelacyjnego nie będzie mógł zobowiązać komornika do zatrudnienia wskazanego asesora komorniczego. Komornika będzie mogła do tego zobowiązać wyłącznie rada właściwej izby komorniczej.