Na przełomie września i października do Sejmu powinien trafić rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmienia on m.in. zasady ustalania wysokości nowych rent z tytułu niezdolności do pracy oraz możliwości łączenia pracy i emerytury. Obecnie jest w konsultacjach, a do 10 września poszczególne ministerstwa mają nadesłać uwagi.
Powody do niezadowolenia będą miały osoby łączące obecnie pracę i emeryturę oraz te, które zbliżają się do wieku emerytalnego. Rząd proponuje, aby prawo do emerytury ulegało zawieszaniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu pracy u dotychczasowego pracodawcy, jeśli osoba taka nie rozwiąże stosunku pracy z takim pracodawcą. Będzie to dotyczyć także tych osób, które skorzystały z przepisów, które umożliwiły otrzymywanie emerytury bez zwolnienia z pracy po 7 stycznia 2009 r.

Źródło: Gazeta Prawna