Minister sprawiedliwości przygotowuje projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora. Przeprowadza się je w dwu etapach: pierwsza część jest pisemna (50 pytań testowych jednokrotnego wyboru), druga – ustna (rozmowa kwalifikacyjna sprawdza znajomość przepisów, m.in. prawa karnego i regulujących ustrój prokuratury). Do zatrudnienia na stanowisku asystenta kandydat musi zebrać co najmniej 55 pkt, do drugiego etapu przechodzi, kiedy na swoim koncie zanotuje 35 pkt.
Konkursy według nowych zasad, zamiast wyłonić najlepszych, mogą odstraszyć chętnych - pisze "Rzeczpospolita".