Rentowność 4-letnich obligacji detalicznych, emitowanych na rynku Samurai o wartości nominalnej 25 mld jenów, wyniesie 1,25 proc. - podało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie.

"Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano wyceny 4-letnich obligacji detalicznych emitowanych na rynku Samurai o wartości nominalnej 25 mld jenów. Obligacje wyceniono na 71 punktów bazowych powyżej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 1,25 proc." - napisano.

Transakcja zostanie rozliczona 29 lipca 2011 r.

Emisja obligacji detalicznych na rynku japońskim jest pierwszą emisją polskich papierów skarbowych w tym segmencie rynku. Jest też pierwszą emisją zagranicznego emitenta rządowego na rynku japońskich obligacji detalicznych od 2001 r. (PAP)