Raport: Metaekonomia rodzi nowe dylematy podatkowe

Doradca podatkowy Finanse

Tak, jak kiedyś blockchain, dziś metaverse jest słowem, które elektryzuje świat, w tym świat biznesu. Coraz więcej firm interesuje się metaversum i przenosi do niego wybrane formy swojej aktywności w świecie realnym. Wszystko to jednak ma określone skutki podatkowe. Potwierdza to opublikowany właśnie raport CRIDO „Trendy podatkowe 2022”.

01.09.2022

W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć UPL-1

Ordynacja Doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów rozbudowuje e-Urząd Skarbowy. Za pomocą systemu można już składać UPL-1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych. Pełnomocnicy ogólni mają w e-US dostęp do listy swoich mocodawców. Mogą również składać pisma w ich imieniu, bez konieczności samodzielnego uzupełniania danych identyfikacyjnych i adresowych mocodawcy.

01.09.2022

Fiskus twierdzi, że nie jest poradnią podatkową i odmawia wydania interpretacji

Ordynacja Doradca podatkowy

Podatnik może pytać o dowolną liczbę stanów faktycznych w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wystarczy, że zapłaci 40 zł za każdy z nich – uważają eksperci. Organy podatkowe twierdzą jednak, że wniosek z kilkoma wariantami jest wnioskiem o udzielenie porady w celu optymalizacji obciążeń podatkowych, a nie wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej i odmawiają jej udzielenia.

31.08.2022

Wydatki na rzecz uchodźców nie do odliczenia, bo nie realizują przesłanek społecznej odpowiedzialności biznesu

CIT Doradca podatkowy Ukraina

Uznanie wydatków na pomoc uchodźcom z Ukrainy za koszty podatkowe możliwe jest na podstawie przepisu szczególnego wprowadzonego ustawą z 12 marca br. o pomocy obywatelom Ukrainy. Preferencja ta nie obejmuje jednak wydatków na zakup towarów i dokonanie świadczeń przekazanych bezpośrednio na rzecz obywateli Ukrainy - wynika z najnowszej interpretacji.

30.08.2022

W grupie siła, czyli korzyści z uczestnictwa w grupie spółek dla poszczególnych jej członków

CIT Doradca podatkowy Finanse

Wchodzące w życie z dniem 13 października 2022 roku przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 807) wprowadzają do polskiego porządku prawnego przepisy regulujące tzw. prawo holdingowe. Przepisy te przewidują kwalifikowany typ powiązań pomiędzy spółkami, jakim będzie „grupa spółek” – pisze Robert Semczuk z Deloitte Legal.

29.08.2022

NSA: Notariusz nie może wystąpić o zaświadczenie podatkowe w imieniu klienta

Prawnicy Domowe finanse Doradca podatkowy

Notariusz może sporządzić akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości tylko po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podatek od nabycia mieszkania w drodze spadku czy darowizny został zapłacony. Nie ma on jednak prawa do wystąpienia o wydanie tego zaświadczenia we własnym imieniu i na własną rzecz w tej sytuacji. Potwierdził to w czwartek NSA.

26.08.2022

Opodatkowanie najmu - w gąszczu zmian i wyjątków można się pogubić

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Do tej pory podatek należny za grudzień należało zapłacić do upływu terminu na złożenie zeznania, a zatem do końca lutego następnego roku. I tutaj należy uważać, gdyż ustawodawca zdecydował się na całkowite rozdzielenie terminów płatności podatku za ostatni miesiąc i terminu na złożenie deklaracji PIT-28. A dodatkowo dla 2022 roku wprowadził wyjątek w tym zakresie.

25.08.2022

Niektórzy Ukraińcy pracujący w Polsce mogą zapłacić podwójny podatek dochodowy

PIT Doradca podatkowy Ukraina

Po 183 dniach wojny - ten ważny moment to czwartek 25 sierpnia - wielu ukraińskich uchodźców może mieć problem z podwójnym opodatkowaniem. Będą bowiem musieli zacząć rozliczać się z polskim fiskusem. Teoretycznie wciąż obowiązuje międzynarodowa umowa o unikaniu takich podwójnych obciążeń, ale nie przewidziano w niej masowej ucieczki Ukraińców do Polski.

25.08.2022

Sądy administracyjne próbują uporządkować opodatkowanie zbiorników

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Po ogłoszeniu przez NSA uchwały o opodatkowaniu zbiorników, krytykowano ją jako działanie prawotwórcze, które w naszym systemie jest zarezerwowane dla ustawodawcy. Teraz okazuje się jednak, że wskazówki NSA są nie tylko powszechnie stosowane przez sądy, ale także doprecyzowywane i uzupełniane w kolejnych orzeczeniach. Ma to fundamentalne znaczenie dla opodatkowania infrastruktury przemysłowej.

25.08.2022

MF szykuje zmiany w działalności kantorów internetowych

Doradca podatkowy Finanse

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że nie ma dziś jasno określonych zasad, które odnosiłyby się do specyficznej działalności kantorów internetowych. Przepisy nie zawierają ich definicji, nie określają także wymogów i warunków takiej działalności, a także odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi. Resort finansów jest świadomy problemu i przygotowuje już nowe przepisy.

24.08.2022

Zmiany w ordynacji podatkowej mogą uderzyć w zarządy uczciwych spółek

Ordynacja Doradca podatkowy Spółki Finanse

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się nowelizacji ordynacji podatkowej, dotyczącej m.in. skutków wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego dla członków jej zarządu. Proponowane zmiany mają, zdaniem fiskusa, pomóc w walce z oszustwami podatkowymi. Oficjalna treść projektu nie została jeszcze opublikowana i jest obecnie konsultowana wewnętrznie w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.

24.08.2022

NSA: Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT - nawet gdy nie przedłużył skutecznie terminu zwrotu

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania nie wywołuje skutku prawnego automatycznie, rozpoczyna tylko postępowanie, a organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu, bądź odmowie. Skoro jednak już na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne.

24.08.2022

Ma być mniej biurokracji w dokumentowaniu cen transferowych

CIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Mniej biurokracji w rozliczeniach CIT - taki ma być efekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ministerstwo Finansów zgodziło się na zniesienie uciążliwego obowiązku dokumentowania transakcji z firmami, które mogą mieć tylko pośrednie powiązania z rajami podatkowymi. Eksperci twierdzą: to dobry ruch, bo tropieniem oszustów powinien się zająć fiskus, a nie podatnicy.

24.08.2022

Polski Ład to nie jedyne wyzwanie dla firm i księgowych

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse Polski Ład

Pierwsze półrocze 2022 roku upłynęło w firmach pod hasłem implementacji przepisów podatkowej części Polskiego Ładu i przygotowywania się do zmian lipcowych. Jednak aż 58 proc. nowych przepisów podatkowych zostało uchwalonych bez konsultacji społecznych. Perspektywa na najbliższe miesiące nie wygląda lepiej – wyzwań będzie jeszcze więcej. Takie m.in. wnioski wynikają z najnowszej edycji raportu Podatkowy Rollercoaster.

22.08.2022

Sędzia Marciniak: Rozprawy niejawne sposobem na szybsze rozpatrzenie sporu w NSA

Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna

Można spodziewać się, że zmiany w prawie podatkowym kształtowane przez tzw. Polski Ład oraz ustawy, które go nowelizowały, wygenerują wpływ nowych spraw do sądów administracyjnych. Trudno w tej chwili spekulować, jak dużo, ale pamiętajmy, że NSA jest sądem drugiej instancji i sprawy te w pierwszej kolejności trafią do wojewódzkich sądów administracyjnych – mówi Sylwester Marciniak, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

22.08.2022

Chęć zemsty i odwetu nie może kierować działaniem skarbówki

Ordynacja Doradca podatkowy

Podatnik musi wiedzieć, że postępowanie, które dotyczy jego spraw, jest prowadzone zgodnie z prawem, a fiskus szanuje jego uprawnienia, wywiązuje się ze swoich obowiązków i dąży do efektywnego zakończenia sprawy. Działania fiskusa nie mogą być jednak elementem odwetu na podatniku – do takiego wniosku doszedł właśnie WSA we Wrocławiu. Eksperci potwierdzają, że odwet to częsta motywacja skarbówki.

19.08.2022

Ustalanie rezydencji podatkowej osób fizycznych w relacjach Polska-Ukraina nie takie oczywiste

PIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Ukraina

Rozpoczęta 24 lutego br. inwazja Rosji na Ukrainę trwa już prawie 183 dni. Zdarza się, że w tym okresie obywatel Ukrainy nie może opuścić Polski, a miejsce stałego pobytu członków jego rodziny pozostaje poza RP. Powstaje wtedy problem ustalenia jego rezydencji podatkowej. Wokół tego tematu narosło wiele mitów, które szkodzą bezpieczeństwu rozliczeń podatkowych osób fizycznych.

18.08.2022

Ze zmianą formy opodatkowania nie warto czekać do przyszłego roku

PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Najpóźniej w najbliższy poniedziałek, 22 sierpnia, część przedsiębiorców może zmienić formę opodatkowania. Można też z tym poczekać do rozliczania rocznego PIT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że decyzji nie warto odkładać. Przestrzegają też, że zamykanie biznesu na kilka dni, by wybrać korzystniejsze zasady, może być ryzykowne.

18.08.2022

Adres strony ze strategią podatkową trzeba zgłosić skarbówce

Rachunkowość Doradca podatkowy

Resort finansów przypomniał w środę, że duże przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe mają obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Należy go wypełnić do dnia zakończenia roku podatkowego.

17.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski