30 czerwca br. będzie ostatnim dniem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to koniec m.in. maseczek w placówkach medycznych czy obecnych zasad zlecania testów w kierunku SARS-CoV-2. Przypomnijmy, że stan epidemii obowiązujący od 20 marca 2020 r. został odwołany 16 maja 2022 r. 1 lipca br. nastąpi natomiast odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Nie pozostanie bez wpływu na obowiązki podatkowe. Eksperci wskazują, że może spowodować spore zamieszanie w tym zakresie. Powstała np. wątpliwość, czy sporządzając dokumentację cen transferowych za 2022 i 2023 r. podatnicy nadal będą korzystać z ułatwień przewidzianych w art. 31z1–31z2 specustawy antycovidowej.

Do sytuacji odniosło się Ministerstwo Finansów, wyjaśniając, że zwolnienie w zakresie oświadczenia dotyczącego korekty cen transferowych ma zastosowanie, jeżeli ta korekta jest dokonywana za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Polski obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z Covid-19. Ministerstwo wyjaśnia, że kryterium braku straty dla tzw. zwolnienia krajowego nie stosuje się w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r., w którym na całym terytorium Polski obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z Covid-19.

- Oznacza to, że uprawnienia przysługują m.in. za 2022 r. i 2023 r. (w sytuacji, gdy rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym), a odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w trakcie 2023 r. nie wpływa na prawo skorzystania z tych ułatwień (ani za 2022 r., ani za 2023 r.). W szczególności takie ograniczenie nie wynika ani wprost z przepisów, ani z celu regulacji, zawartego w uzasadnieniu projektu tych zmian – wyjaśnia resort finansów.

 

Sprawdź również książkę: Rozliczanie podatku u źródła >>


Ułatwienia dotyczące certyfikatów rezydencji

Kolejna wątpliwość, to do kiedy – do końca sierpnia, do 1 września czy do końca września 2023 r. – płatnicy CIT i PIT mogą stosować ułatwienia wynikające z art. 31ya specustawy antycovidowej w zakresie certyfikatów rezydencji. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że przepis obowiązuje w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, ogłoszonego z powodu Covid-19, a także w okresie kolejnych dwóch miesięcy od odwołania tego stanu. Odwołanie ma nastąpić 1 lipca 2023 r.

Czytaj w LEX: Skutki podatkowe odwołania stanu zagrożenia epidemicznego >

- W art. 31ya ustawy antycovidowej wprowadzono szczególne ułatwienia dotyczące posługiwania się certyfikatami rezydencji podczas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, ogłoszonego z powodu Covid-19, a także w okresie kolejnych dwóch miesięcy od odwołania tego stanu. Termin wskazany w tym przepisie należy interpretować stosownie do przepisów art. 12 par. 3 ordynacji podatkowej – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Zgodnie z tym przepisem terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Wyjaśniono, że jeżeli zatem odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi 1 lipca 2023 r., to koniec obowiązywania art. 31ya ustawy antycovidowej nastąpi z upływem 1 września 2023 r.

- Oznacza to, że podatnicy nie będą uprawnieni do dalszego stosowania art. 31ya ustawy antycovidowej począwszy od 2 września 2023 r. Regulacja odpowiadająca art. 31ya ust. 2 ustawy antycovidowej, została na stałe wprowadzona do ustaw podatkowych (w art. 41 ust. 9e ustawy PIT oraz art. 26 ust. 1n ustawy CIT) – wyjaśnił resort finansów.

Zobacz również:

Fundacja rodzinna może uniknąć podatku od ukrytych zysków - przez lukę w przepisach >>

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego wpłynie na rozliczenia podatkowe >>

 

Chcesz zapisać ten artykuł i wrócić do niego w przyszłości? Skorzystaj z nowych możliwości na Moje Prawo.pl

Załóż bezpłatne konto na Moje Prawo.pl >>

 

Ułatwienia czasowe i na stałe

- Ustawodawca zaplanował, że odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego nastąpi 1 lipca 2023 r., co oznacza, że liczne ułatwienia wynikające z specustawy antycovidowej przestaną obowiązywać. Warto zwrócić uwagę, że niektóre z rozwiązań wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 zostało wprowadzone na stałe do obowiązujących regulacji prawnych i tak jest w przypadku certyfikatu rezydencji, którego kopią można posługiwać również po ustaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, na co zwróciło uwagę Ministerstwo Finansów – podkreśla Paulina Biskup-Nawrot, radca prawny w Kancelarii JKP.Legal.

Czytaj w LEX: Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego >

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 31ay ust. 1 ustawy antycovidowej w przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres dwóch miesięcy po jego odwołaniu.

Zaś zgodnie z art. 31ay ust. 2 tej ustawy, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego a także w okresie kolejnych dwóch miesięcy po jego odwołaniu miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Art. 31ay ust. 3 stanowi z kolei, że w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego a także w okresie kolejnych dwóch miesięcy po ich odwołaniu warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Czytaj w LEX: Kondycja branży księgowo-podatkowej (IV edycja) - zobacz wyniki badania >

Wprowadzenie zmian w art. 41 ust. 9e ustawy PIT oraz art. 26 ust. 1n ustawy CIT oznacza to, że obecnie bez ograniczeń w czasie stosowany jest przepis, zgodnie z którym miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Natomiast w przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, od 2 września płatnik przy poborze podatku będzie uwzględniał ten certyfikat przez okres 12 miesięcy od jego wydania. 

Czytaj więcej w LEX: Powrót raportowania krajowych schematów podatkowych MDR >

 

Mogą być trudności

- Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje spore zamieszanie w zakresie obowiązków podatkowych. Od ponad trzech lat zdążyliśmy się już przyzwyczaić do ułatwień wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej. Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego w obszarze cen transferowych oznacza to krótsze terminy na sporządzenie dokumentacji i złożenie informacji TPR-C – podkreśla Piotr Prokocki, radca prawny, doradca podatkowy, szef praktyki podatkowej w kancelarii Penteris.

Ekspert wskazuje, że jak zwraca uwagę MF, zostaną z nami jeszcze ułatwienia dotyczące korekt cen transferowych i zwolnienia z dokumentowania transakcji krajowych.

Czytaj w LEX: Obowiązek raportowania schematów podatkowych >

- Do takiej samej konkluzji powinna nas doprowadzić analiza literalnego brzmienia przepisów tarczy antykryzysowej. Jak pokazuje krótki komunikat MF, w jeszcze innym terminie, tj. po upływie dwóch miesięcy od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, przestaną obowiązywać przepisy ułatwienia w zakresie certyfikatów rezydencji. To pokazuje, że trudności w stosowaniu tarczy antykryzysowej nie kończą się na tych, z którymi musieliśmy się zmierzyć do tej pory, czyli na obszerności i skomplikowanym charakterze tego aktu prawnego – ocenia Piotr Prokocki.

Jego zdaniem, wyzwaniem, z którym będziemy musieli zmierzyć się wkrótce, będzie prawidłowa interpretacja i zastosowanie zawartych w tym akcie norm intertemporalnych, które w kazuistyczny sposób regulują stosowanie poszczególnych norm.

Czytaj w LEX: PIT 2023 - przewodnik po zmianach >