NSA komplikuje rozliczanie podatku u źródła i nakłada na firmy dodatkowe obowiązki

CIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Naczelny Sąd Administracyjny zaskoczył podatników i zmienił podejście do kwestii podatku u źródła – wbrew polskim ustawom i dyrektywom unijnym. Utrudnił tym samym firmom działanie i skomplikował rozliczenia. Każe bowiem każdorazowo badać status rzeczywistego właściciela należności. To duży problem – zwłaszcza dla firm, które stosują zwolnienie z podatku u źródła przy wypłatach dywidend.

24.02.2023

Sankcje karne i podatkowe utrudniają prowadzenie biznesu

Ordynacja Doradca podatkowy Finanse

Polskie prawo jest coraz bardziej restrykcyjne. Prowadzący działalność gospodarczą coraz częściej traktowani są jak przestępcy „największego kalibru”, a wymiar kar za przestępstwa skarbowe wciąż rośnie. Takie m.in. wnioski wynikają z przedstawionego w czwartek raportu przygotowanego przez Business Centre Club we współpracy z Kancelarią Ożóg Tomczykowski.

23.02.2023

Zaniechane inwestycje z obowiązkiem korekty w VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Istnienie prawa do odliczenia VAT od nabyć jest ustalane na moment poniesienia wydatku. Jeżeli podatnik miał zamiar wykorzystywania wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT, to przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT – również w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych, w wyniku których dopiero powstanie środek trwały – pisze Małgorzata Łodzińska-Tchórznicka, associate w ENODO.

23.02.2023

NSA: Zaległe składki do ZUS zapłacone przez płatnika nie są przychodem byłego pracownika

PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne

Zapłata przez pracodawcę - płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części dotyczącej pracownika, czyli należnej od ubezpieczonego, nie stanowi przychodu podatkowego byłego pracownika czy zleceniobiorcy. Obowiązek prawidłowego naliczenia i odprowadzenia tych składek spoczywa na płatniku. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

23.02.2023

Fiskus nie chce potwierdzać prawidłowej stawki zryczałtowanego PIT

PIT Doradca podatkowy

Organy skarbowe twierdzą, że podatnik musi sam dokonać kwalifikacji poszczególnych przychodów do określonego symbolu PKWiU. W przypadku trudności z jego ustaleniem trzeba zwrócić się o jego wskazanie do Ośrodka Kwalifikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. W sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie wykonywał różne usługi, zastosowanie mogą mieć różne stawki ryczałtu.

23.02.2023

Spółka cicha nie pozbawia prawa do estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która stanie się wspólnikiem spółki cichej, nie utraci prawa do opodatkowania w formie estońskiego CIT. Umowa spółki cichej nie naruszy warunku braku szeroko pojętych powiązań o charakterze kapitałowym. Potwierdza to niedawna interpretacja wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

22.02.2023

Przychód w ramach umowy dzierżawy nie dla każdego wydzierżawiającego

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Przychód z nieodpłatnych świadczeń w ramach umowy dzierżawy powstaje u wydzierżawiającego tylko wtedy, kiedy właściciel nieruchomości osiąga realną korzyść majątkową. Chodzi tu m.in. o nakłady poczynione przez dzierżawcę. Przychód nie powstanie, jeżeli wartość rynkowa nakładów dzierżawcy zostanie rozliczona w ramach płatności obniżonego czynszu dzierżawnego. Potwierdził to właśnie dyrektor KIS.

21.02.2023

Przychody zawodników klubu sportowego zaliczane do różnych źródeł przychodów

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Cel zarobkowy działań zawodników klubu sportowego polegających na wykonywaniu usług sportowych oraz reklamowo-promocyjnych na rzecz klubu i jego sponsorów wyklucza uznanie przychodów z tej działalności za przychody z uprawiania sportu w myśl art. 13 pkt 1 ustawy o PIT. Są to przychody ze świadczenia usług. Można do nich stosować ulgę dla młodych.

20.02.2023

Ministerstwo Finansów poprawia projekt dotyczący e-fakturowania

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur stanie się obowiązkowe 1 lipca 2024 roku. Resort finansów przygotował nową wersję projektu. Wiele aspektów zostało poprawionych zgodnie z propozycjami przedsiębiorców. Nadal jednak utrzymano pomysł objęcia obowiązkowym KSeF podmiotów zagranicznych posiadających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, co może być problematyczne dla nich samych oraz dla ich kontrahentów.

20.02.2023

Poniedziałek ostatnim dniem dla przedsiębiorców na zmianę formy opodatkowania

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Do 20 lutego przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych mogą zmienić formę opodatkowania na ten rok i kolejne. Niektórzy także, w rocznym PIT, który złożą do końca kwietnia, będą mogli dodatkowo zmodyfikować sposób opodatkowania dochodów za ubiegły rok. Trzeba tu jednak zachować szczególną uwagę. Nie każdy może z tego prawa skorzystać.

20.02.2023

Brak akceptacji noty korygującej nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Skoro w wystawionych fakturach błędnie wskazano numer NIP spółki, to dopuszczalne jest skorygowanie takiego błędu za pomocą not korygujących. Ponieważ sama nota w takim przypadku nie ma wpływu na wartość dokonanej transakcji, brak akceptacji noty nie skutkuje brakiem możliwości odliczenia VAT z faktury pierwotnej zawierającej błędny numer NIP nabywcy. Potwierdza to skarbówka.

20.02.2023

Kosztorys inwestorski nie daje prawa do ulgi mieszkaniowej

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Kosztorys inwestorski nie stanowi dokumentu potwierdzającego poniesienie przez podatnika wydatków związanych z wybudowaniem budynku mieszkalnego. Pełni jedynie funkcję wyceny, która pozwala oszacować koszty planowanej budowy. Nie może być zatem podstawą do skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Potwierdziła to właśnie skarbówka.

18.02.2023

Uczestnictwo w strukturze cash poolingu czasem bez VAT

VAT Doradca podatkowy Finanse

W ramach umowy cash poolingu w roli usługodawcy występuje jedynie bank dokonujący kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową i pobierający wynagrodzenie w postaci prowizji i opłat. Z kolei czynności uczestników działających w charakterze usługobiorców pozostają poza zakresem opodatkowania VAT.

17.02.2023

Podatkowy Rollercoaster - rośnie chaos legislacyjny w prawie

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Ostatnie zmiany w prawie nie ułatwiły pracy księgowym i doradcom podatkowym. Poza tym rośnie częstotliwość ich wprowadzania. Wśród głównych obszarów zainteresowania organów administracji skarbowej znajdują się m.in. kwestie podatku u źródła (WHT), cen transferowych, VAT i restrukturyzacji. To główne wnioski wynikające z opublikowanego właśnie raportu Podatkowy Rollercoaster.

16.02.2023

TK: Trudności interpretacyjne nie świadczą o naruszeniu zasad prawidłowej legislacji

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Nie ma podstaw do przyjęcia, że zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy o PIT wyrażenie „wspólne przedsięwzięcie” jest niejasne i nieprecyzyjne w stopniu naruszającym konstytucyjne standardy określoności prawa daninowego. Do takiego wniosku doszedł w środę Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o problem dwukrotnego opodatkowania tego samego zdarzenia.

15.02.2023

Rozliczenie PIT za 2022 rok już możliwe - to duże wyzwanie nie tylko dla podatników

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

W środę, 15 lutego, ruszył sezon składania rocznych PIT za 2022 rok. To rozliczenie będzie szczególne. Trzeba w nim uwzględnić cały szereg zmian – m.in. wprowadzenie, a potem likwidację ulgi dla klasy średniej. Podatnicy mają teraz liczyć podatek bez ulgi. Ale jeśli okaże się, że jej zastosowanie byłoby korzystne - urząd skarbowy odda pieniądze. Ponad milion osób będzie jednak musiało dopłacić.

15.02.2023

Ulga na ekspansję z ustawy o CIT tylko dla podatników samodzielnie wytwarzających produkty

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Głównym założeniem ulgi na ekspansję było wsparcie niewielkich podmiotów. Wiele wątpliwości przynosi jednak wykładnia przepisów wprowadzających ulgę. Jak wynika z niedawno wydanego orzeczenia WSA w Białymstoku, ulga przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy samodzielnie, w sposób bezpośredni i w całości wytwarzają produkty w celu ich dalszej odsprzedaży.

14.02.2023

Przepisy o podatku u źródła złagodzono, ale ryzyko kar cały czas wysokie

CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Z początkiem stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku u źródła. W założeniu miały one wprowadzić wiele ułatwień. Okazuje się jednak, że nowelizacja nie rozwiązała najważniejszych problemów. Zdaniem ekspertów, duży problem stanowi również praktyka skarbówki. W rezultacie, firmy zupełnie niepotrzebnie narażone są na odpowiedzialność z kodeksu karnego skarbowego.

13.02.2023

Praca lekarza na etacie w szpitalu nie wyklucza liniowego PIT z działalności

PIT Doradca podatkowy Zawody medyczne

Lekarz zatrudniony na umowę o pracę oraz wykonujący działalność gospodarczą u tego samego pracodawcy w szpitalu, po spełnieniu pewnych warunków, może w 2023 roku przychody osiągane z tej działalności opodatkowywać podatkiem liniowym. Potwierdziła to właśnie Krajowa Informacja Skarbowa, łagodząc swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie.

10.02.2023

Zwolnienie z CIT dochodu ze sprzedaży gruntów nie takie proste

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Z najnowszej interpretacji podatkowej wynika, że sprzedaż gruntów może być zwolniona z opodatkowania CIT. Konieczne jest jednak spełnienie kilku ustawowych warunków. Chodzi m.in. o termin zawarcia transakcji. Od zakupu do sprzedaży działki musi upłynąć minimum pięć lat. Jeśli grunt zostanie sprzedany wcześniej, trzeba zapłacić podatek.

09.02.2023