Przedsiębiorca może darować żonie poleasingowe auto bez VAT

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Darowizna żonie pojazdu wykupionego z leasingu przez męża przedsiębiorcę nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Potwierdza to niedawna interpretacja wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Aby uniknąć podatku, trzeba jednak spełnić kilka warunków.

25.01.2023

Opłata dodatkowa nakładana na klientów parkingów bez VAT

VAT Doradca podatkowy

Właściciele parkingów mogą w regulaminach określić kary umowne. Tego rodzaju opłata nie stanowi wynagrodzenia dla właściciela parkingu. Jest odszkodowaniem za niewywiązywanie się klienta z przewidzianych w regulaminie obowiązków. Nie podlega więc opodatkowaniu VAT. Potwierdziła to właśnie skarbówka.

24.01.2023

Odpowiednio wypełniona deklaracja może dać oszczędności w podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Firmy, które płacą podatek od nieruchomości, popełniają podstawowy błąd. Do bieżących deklaracji przepisują wartości z ubiegłych lat. Nie uwzględniają jednak w ogóle najnowszego orzecznictwa, które pozwala obniżyć kwotę należnych wpłat. Koniec stycznia to ostatni dzwonek na sprawdzenie rozliczeń. Do końca miesiąca trzeba złożyć deklarację podatkową, która przesądzi o wymiarze podatku na cały rok.

24.01.2023

W styczniu firmy muszą zainteresować się terminami dotyczącymi podatku u źródła

CIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Rok 2022 był dla płatników podatku u źródła rokiem zawirowań, zmian i niepewności. Z 1 stycznia płatnicy rozpoczęli stosowanie mechanizmu pay & refund. Wykładnia oraz praktyka stosowania prawa przez organy podatkowe zrewidowały jednak myślenie na temat działania systemu oświadczeń WH-OSC – piszą Konrad Medoliński i Paweł Wyciślik z MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

23.01.2023

Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

CIT Doradca podatkowy

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

23.01.2023

Darowizna od ciotki w ramach rodziny zastępczej bez podatku

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Darowizna pieniężna przekazana przez ciotkę, jako opiekuna prawnego na rzecz wychowanka, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ustawodawca zrównuje sytuację prawną dzieci biologicznych i przysposobionych z dziećmi, które pozostają (bądź pozostawały) w rodzinach zastępczych. Konieczne jest jednak zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym.

21.01.2023

Żeby zaoszczędzić na podatku, przedsiębiorca senior musi zapłacić dodatkowe składki do ZUS

PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Prawnik, pobierający emeryturę i prowadzący kancelarię, może skorzystać z ulgi dla seniorów, zawieszając czasowo pobieranie emerytury. Musi jednak opłacać składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności gospodarczej. Składki te są dobrowolne dla przedsiębiorcy pobierającego emeryturę. Warunkiem zwolnienia jest jednak ich opłacanie, co zmniejsza atrakcyjność ulgi i o czym przedsiębiorcy nie wiedzą.

20.01.2023

Kwoty otrzymane na pokrycie kosztów wysyłki nie stanowią przychodu

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Należności na pokrycie kosztów przesyłki, jakie otrzymuje sprzedający od osób nabywających towar, nie są kwotami powiększającymi przychód z tytułu sprzedawanych towarów. Tym samym, przychód stanowi wyłącznie kwota sprzedawanego towaru i tylko ta kwota powinna podlegać opodatkowaniu. Ważna jednak jest treść regulaminu sprzedaży wysyłkowej.

19.01.2023

E-rozliczenia podatków ułatwiają pracę, ale głównie fiskusowi

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Organy podatkowe zyskują kolejne źródła wiedzy o podatnikach. Wkrótce z pomocą skarbówce przyjdą obowiązkowe faktury elektroniczne w ramach Krajowego Systemu e-Faktur i obligatoryjny wymóg przesyłania urzędnikom ksiąg rachunkowych. Dzięki tym narzędziom, kontrole będą trwały nieustannie. Istnieje też ryzyko prób obchodzenia przepisów o przedawnieniu, które następuje po 5 latach.

19.01.2023

Podatek od przerzuconych dochodów – kolejne uciążliwe obowiązki w transakcjach międzynarodowych

CIT Doradca podatkowy

Jedną z wielu nowości w CIT w ramach Polskiego Ładu w 2022 r. było wprowadzenie instytucji podatku od przerzuconych dochodów – w praktyce osobnego rodzaju opodatkowania CIT płaconego w określonych sytuacjach od ponoszonych kosztów. Tegoroczne zmiany przekształcają tę niszową regulację w kolejny uciążliwy obowiązek dla podatników ponoszących wydatki na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych.

18.01.2023

NSA: Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, jeśli nie są one ostatecznie ustalone

Ordynacja Doradca podatkowy

Organy podatkowe nie mogą orzekać o odpowiedzialności osób trzecich-wspólników spółki za jej zobowiązania, jeśli sąd uchylił decyzje wymiarowe dotyczące zobowiązań samej spółki. Organy podatkowe mają obowiązek zawiesić postępowanie w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej do dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

18.01.2023

Walka UE z karuzelami VAT będzie mocno cyfrowa

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Zagadnienie zmniejszenia wartości przychodów fiskalnych w VAT od dłuższego czasu jest „pod lupą” Unii Europejskiej. Efekt długich prac nad ograniczeniem tego problemu ujrzał niedawno światło dzienne. Można powiedzieć, że w dość niedalekiej przyszłości rozliczanie VAT czeka wręcz rewolucja cyfrowa.

17.01.2023

Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

17.01.2023

Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Polski Ład

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

17.01.2023

MF: Nie ma planów objęcia opłatą cukrową żadnych nowych produktów

Doradca podatkowy Finanse

Resort finansów zapewnia, że przygotowywany projekt nowelizujący przepisy o opłacie od środków spożywczych nie przewiduje objęcia opłatą cukrową żadnych nowych produktów. Według MF, celem zmian jest tylko uproszczenie poboru opłaty cukrowej i wprowadzenie ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami.

16.01.2023

Małżeństwa przedsiębiorców mają problem z dokumentacją transakcji powiązanych

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Poprawmy prawo

Literalne brzmienie przepisów ustawy o PIT i o CIT nakazuje, by małżonkowie sporządzali dokumentację cen transferowych, jeśli zawierają między sobą transakcje gospodarcze. Urzędnicy twierdzą, że to nadmierny obowiązek i zwalniają z niego małżonków. Czynią to jednak bez podstawy prawnej. Przedsiębiorcy, mimo korzystnych interpretacji, sporo ryzykują. Za brak dokumentacji grożą dotkliwe kary.

16.01.2023

Podatek od rozwiązanej umowy dożywocia nie podlega zwrotowi

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy

Rozwiązanie prawidłowo zawartej umowy dożywocia nie stanowi podstawy do wystąpienia o zwrot 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa dopuszcza odzyskanie daniny na skutek uchylenia skutków prawnych oświadczenia woli stron tej czynności. Dobrowolne rozwiązanie umowy to jednak za mało. Potwierdziła to właśnie skarbówka.

14.01.2023

Członek komisji egzaminacyjnej nie musi mieć kwalifikacji, ale może zostać doradcą podatkowym

Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Podchodzący do egzaminu na doradcę podatkowego chcieliby mieć pewność, że będą oceniani przez fachowców. Przepisy nie określają jednak żadnych minimalnych wymagań do zasiadania w tej komisji. Problematyczna jest także zasada, że osoba, która została wybrana do pracy w komisji, może automatycznie uzyskać wpis na listę doradców podatkowych.

13.01.2023

Skarbówka wyjaśnia pojęcie roku podatkowego dla potrzeb estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Obowiązujące od 1 stycznia br. zmiany dotyczące tzw. estońskiego CIT nie mają charakteru rewolucyjnego, lecz zdaniem ekspertów niewątpliwie mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania tej formy opodatkowania. Z pomocą przychodzi też interpretacja dotycząca tego, jak należy rozumieć rok podatkowy poprzedzający wybór opodatkowania tej formie.

12.01.2023

Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

CIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

12.01.2023