Estoński CIT dla niektórych firm okazał się kosztowną pułapką - zmiana prawa jest konieczna

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Firmy, które w 2021 roku przeszły na tzw. estoński CIT, znalazły się w dużo gorszej sytuacji niż podmioty, które zmieniły sposób rozliczenia podatku później. Wszystko przez Polski Ład i brak odpowiednich przepisów przejściowych. Skutek jest taki, że – wbrew zasadzie sprawiedliwości podatkowej – muszą one płacić dodatkową daninę. Tym, którzy nie chcą płacić niesprawiedliwego podatku, urzędy grożą egzekucją.

02.12.2022

Wsparcie dla przedsiębiorców z różnych programów nie pozbawia prawa do estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy Finanse

Różnorodne formy wsparcia dla przedsiębiorców nie wyłączają możliwości opodatkowania spółki w formie ryczałtu od dochodów spółek. Ewentualne ograniczenia w zakresie wyboru estońskiego CIT obejmują zwolnienia związane z działalnością w specjalnych strefach ekonomicznych oraz zwolnienia wynikające z decyzji o wparciu. Taką korzystną interpretację wydała właśnie skarbówka.

01.12.2022

Firmy zainwestowały w fotowoltaikę, by obniżyć koszty - teraz toczą spory o podatek

Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Podwyżki cen prądu zachęciły firmy do instalacji paneli fotowoltaicznych. Takie inwestycje spowodowały jednak problemy fiskalne. Chodzi o podatek od nieruchomości i kwestię opodatkowania budowli. Wątpliwości mają nie tylko duże zakłady, ale też mali, działający w pojedynkę przedsiębiorcy. Gminy żądają od nich kilkukrotnie wyższego podatku. Konieczna jest pilna poprawa przepisów.

30.11.2022

NSA: Doradca podatkowy wynajmujący auto za granicą nie płaci akcyzy

Prawnicy Akcyza Doradca podatkowy

Wynajem krótkoterminowy auta w Niemczech w celu przywozu dokumentów klienta do Polski nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku akcyzowego, czego domagały się organy skarbowe. Nie dochodzi w takiej sytuacji do rozporządzania samochodem jak właściciel. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

28.11.2022

Do poprawy cała masa przepisów – nie tylko podatkowych

Prawnicy Ordynacja CIT Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Wydawało się, że Polski Ład został już poprawiony. Nic bardziej mylnego. Od stycznia pracodawców, którzy wypłacają wynagrodzenia do 10-go następnego miesiąca, czekają kolejne problemy. Przez zmianę przepisów będą musieli ciągle korygować rozliczenia dwa miesiące wstecz. Pilnej poprawy wymagają przepisy z niemal każdej dziedziny prawa. Ruszamy, z trzecią już edycją akcji „Poprawmy prawo” - za najlepsze zgłoszenia Czytelników przyznamy dostępy do LEX.

28.11.2022

Niepełnosprawny odliczy ulgę na taksówkę, ale na basen już nie

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Wydatki poniesione w związku z używaniem samochodu osobowego do dowożenia na zabiegi rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, a małżonkom przysługuje podwójny limit po 2 280 zł. Bez znaczenia jest fakt, że samochód jest używany w działalności męża jako taksówka. Wydatków na zajęcia na basenie nie można odliczyć.

26.11.2022

McDonald’s wciąż wygrywa spory z fiskusem o stawkę VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Nie kończy się spór dotyczący opodatkowania VAT dań na wynos. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał bowiem tylko ogólne wytyczne dotyczące stawki VAT na czynności, które są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem. Niedawny wyrok NSA może być jednak przełomem. Pojawia się bowiem możliwość skorygowania wcześniejszych, nieobjętych przedawnieniem okresów rozliczeniowych.

23.11.2022

NSA: Opłata cukrowa także od gratisowego napoju

Doradca podatkowy Finanse

Dodanie napojów w formie gratisu do sprzedaży, w związku ze spełnieniem przez kontrahenta określonych warunków, nie jest nieodpłatnym przekazaniem, a stanowi jedną transakcję oznaczającą obniżenie ceny całości towaru i podlega opłacie cukrowej – uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. To pierwsza sprawa dotycząca tej opłaty.

22.11.2022

Prawo holdingowe i ceny transferowe na kursie kolizyjnym

CIT Doradca podatkowy Spółki Finanse

Nowe prawo holdingowe jest sprzeczne z przepisami o cenach transferowych i jej kluczowej zasadzie – dokonywaniu transakcji na warunkach, jakie zawarłyby podmioty niepowiązane. Zdarzenia zgodne z kodeksem spółek handlowych będą wywoływać istotne konsekwencje podatkowe – piszą Monika Palmowska i Karolina Stępień z KPMG w Polsce.

22.11.2022

Kontrolerzy celno-skarbowi są coraz skuteczniejsi

Doradca podatkowy Administracja publiczna

Po okresie pandemii rośnie liczba kontroli celno-skarbowych. Coraz więcej z nich odbywa się w tych miejscach, gdzie rzeczywiście są nieprawidłowości w rozliczeniach podatków. Stało się tak m.in. dzięki rozszerzonym możliwościom sprawdzania rzetelności podatników jeszcze przed wysłaniem kontrolerów do ich siedzib.

21.11.2022

NSA: Termin na zgłoszenie nabycia spadku nie zależy od wieku spadkobiercy

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli małoletni i reprezentujący go przedstawiciele ustawowi w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o nabyciu własności rzeczy przez małoletniego, nie zgłoszą faktu nabycia własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, to stracą uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nawet nieznaczne przekroczenie terminu pozostanie bez znaczenia.

21.11.2022

Nowe prawo holdingowe zachęca do łamania przepisów podatkowych

CIT Doradca podatkowy Spółki

Firmy, które chcą stosować nowe reguły prawa holdingowego, sporo ryzykują. Narażają się bowiem na dotkliwe konsekwencje wynikające z prawa podatkowego. Wszystko przez to, że niedawna nowelizacja kodeksu spółek handlowych stoi w sprzeczności z przepisami o cenach transferowych. Podmiotom działającym w grupach grozi więc: doszacowanie dochodu, dodatkowy podatek, odsetki, zarządom z kolei – konsekwencje osobiste z kodeksu karnego skarbowego.

21.11.2022

Pożyczka w najbliższej rodzinie bez podatku, ale po spełnieniu warunków

Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Doradca podatkowy

Umowy pożyczki między członkami najbliższej rodziny korzystają ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od ich wartości. Jednak przy pożyczkach powyżej 10 434 zł wymagane jest złożenie deklaracji i udokumentowanie otrzymania pieniędzy. Niespełnienie tych warunków powoduje utratę prawa do zwolnienia. Pojawia się wtedy konieczność zapłacenia podatku.

19.11.2022

Korporacje będą wykazywać podatki zapłacone w innych krajach UE

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Firmy ponadnarodowe o obrotach ponad 750 mln euro będą publikowały dane o zapłaconym CIT w każdym kraju unijnym - zakłada projekt zmiany ustawy o rachunkowości. Biegli rewidenci w swoim sprawozdaniu również będą musieli uwzględnić te dane. Nowelizacja ma stanowić implementację przepisów unijnych.

18.11.2022

W cyfrowym świecie komunikacja prawników z klientami ma coraz większe znaczenie

Prawnicy Doradca podatkowy

Bardzo często zmiany w przepisach, pojawienie się zupełnie nowych regulacji, a nawet zapoznanie się z tymi instytucjami, które od dawna obowiązują w systemie prawa, pozwalają na podjęcie decyzji o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania firmy. Dostarczenie tych informacji jest zadaniem zawodowego prawnika. Kontakt z klientem staje się obecnie priorytetem.

18.11.2022

NSA: Zysk ze sprzedaży przyłączonego lokalu trzeba opodatkować

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Przyłączenie lokalu do innej większej nieruchomości lokalowej, której stał się on częścią, nie powoduje, że lokal ten przestał istnieć. Jeśli był on przedmiotem sprzedaży, jako część innej nieruchomości, to wartość przychodu ze sprzedaży tej części lokalu ustala się na podstawie aktu notarialnego sprzedaży całej nieruchomości. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

18.11.2022

Zmiany w polsko-gruzińskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z podpisem prezydenta

Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zezwoli mu na ratyfikację umowy z Gruzją w zakresie eliminowania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania. Ratyfikacja umowy ma w założeniu przyczynić się do zapobiegania nadużyciom podatkowym oraz do rozwoju polsko-gruzińskich relacji gospodarczych.

16.11.2022

PIT osób samotnie wychowujących dzieci pełen niejasności

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Samotni rodzice, także rozwodnicy, cały czas mają wątpliwości, jak rozliczać przysługującą im ulgę w PIT. Chodzi głównie o kwestie faktycznej opieki nad dzieckiem i zaangażowania drugiego rodzica. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku potwierdza istnienie problemu. Na szczęście, wbrew fiskusowi, sądy stają po stronie rodziców i pozwalają na korzystne rozliczenie.

16.11.2022

Powrót do zwolnienia z VAT po wcześniejszej rezygnacji jest możliwy

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Usługi rzeczoznawców działających na zlecenie sądów i innych organów są opodatkowane VAT. Jednak, po spełnieniu określonych przesłanek, rzeczoznawcy mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT. Co istotne, istnieje również możliwość powrotu do tego zwolnienia, mimo wcześniejszej rezygnacji. Potwierdziła to właśnie w interpretacji skarbówka.

16.11.2022

Coraz większe znaczenie zasady ceny rynkowej

Ordynacja CIT Doradca podatkowy

Dokumentacja cen transferowych zawsze stanowić będzie punkt wyjścia w kontroli, dlatego jej treść musi uwzględniać odpowiedni kontekst. Gdy kontrola zostanie już zainicjowana, ważne jest, aby przedstawiciele organu nie pozostawali osamotnieni w analizie stanu faktycznego, który biorąc pod uwagę szeroką definicję zasady ceny rynkowej, może być różnie postrzegany – pisze Adam Zbroiński, menadżer w Crido.

15.11.2022