Redakcja LEX, serwis Prawo.pl i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska opublikowały właśnie czwartą edycję raportu Podatkowy Rollercoaster za drugi kwartał 2022 r. Wnioski, niestety, nie są zbyt optymistyczne. Jak zatem ocenić to II półrocze 2022 r.?

- Nadal jest bardzo źle pod względem jakości i liczby wprowadzanych zmian. Nasz system podatkowy jest bardzo skomplikowany, a kolejne uchwalane na szybko nowelizacje tego nie poprawiają. Trzeba jednak przyznać, iż czasami usunięcie złych przepisów jest lepsze niż ich dalsze stosowanie. I mimo że zmiany, które zostały wprowadzone, nie są idealne, to jest to jednak krok w dobrym kierunku. Pozostaje mieć nadzieję, iż Ministerstwo Finansów będzie tą drogę kontynuowało, zarówno jeżeli chodzi o wsłuchiwanie się w głos podatników, jak i usuwanie złych regulacji – mówi Magdalena Stankiewicz, dyrektor Działu Zarządzania Produktami Finanse i Kadry Wolters Kluwer Polska.

Sprawdź w LEX: Księgowość - o czym warto pamiętać w lutym? >>>

Coraz szybsze tempo zmian w prawie podatkowym

Jak wynika z raportu Podatkowy Rollercoaster, mimo zdecydowanie mniejszej skali zmian wprowadzanych w głównych ustawach podatkowych, cały czas zwiększa się częstotliwość ich wprowadzania. Okazuje się, że w  I  połowie 2021  r. zmiany były wprowadzane średnio co 12 dni, natomiast w II połowie 2022 r. księgowi i doradcy podatkowi musieli zapoznawać się ze zmianami podatkowymi średnio co 8,5 dnia. Zmiany dotyczyły wszystkich ustaw i pojawiały się w każdym miesiącu. Najtrudniejszym czasem dla osób zajmujących się podatkami był okres wakacyjny. W lipcu nie tylko weszły w życie przepisy Polskiego Ładu 2.0, obowiązujące od pierwszego dnia tego miesiąca, ale zmiany wprowadzono jeszcze pięć razy. Częste zmiany pojawiały się również w październiku oraz grudniu. Najłatwiejszy pod względem częstotliwości wprowadzanych zmian był listopad.

Wyzwania księgowo-kadrowe roku 2023 - cykl szkoleń online >>>

 

Krótsze vacatio legis

Dużym problemem księgowych i  doradców podatkowych jest, jak wynika z raportu, nie tylko zmienność prawa, ale także brak czasu na przygotowanie się do wprowadzanych zmian. W  trakcie II półrocza 2022 r. aż 63 akty prawne z zakresu podatków miały datę wejścia w życie wcześniejszą niż data ich publikacji, a 19 z nich weszło w życie w dniu publikacji. To znaczne pogorszenie tych wskaźników w  stosunku do poprzednich półroczy w latach 2021–2022.

Zobacz również:
Rocznego sprawozdania finansowego nie da się sporządzić bez CIT-8 >>
Rozliczenie PIT za 2022 rok już możliwe - to duże wyzwanie nie tylko dla podatników >>

Sprawdź też: Akademia Zarządzania Biurem Rachunkowym >>>

Polski Ład głównym tematem 2022 roku

Wiodącym tematem drugiej połowy 2022 roku był Polski Ład. W lipcu weszły bowiem przepisy, które w założeniu miały uporządkować chaos w rozliczaniu PIT, jaki zapanował po zmianach wprowadzonych w styczniu 2022 r.

Jak tłumaczy Radosław Kowalski, doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego, lipcowe zmiany wprowadzone do polskiego systemu podatkowego miały na celu przede wszystkim wyeliminować, względnie zmniejszyć, negatywne skutki Polskiego Ładu w pierwszej odsłonie. Jego zdaniem, w dużym stopniu skutek taki został osiągnięty.

- Po legislacyjnym blamażu, jaki miał miejsce z  początkiem 2022  r., modyfikacje Polskiego Ładu 2.0, chociaż również niepozbawione wad i  niedoróbek, muszą być ocenione pozytywnie. Przy czym taka pozytywna ocena jest dokonywana na tle zmian początku roku, a nie w sposób obiektywny. W  istocie bowiem, nawet jeżeli wiele spośród modyfikacji idzie we właściwym kierunku, czy może raczej wraca na właściwszy tor (jak np. rozliczenie samotnych rodziców), to styl, w jakim są wprowadzane, w  szczególności wsteczne zastosowanie, nie może być oceniany wysoko – komentuje Radosław Kowalski.

 

POLECAMY

Automatyzacja Krajowej Administracji Skarbowej

Drugie półrocze 2022 r. upłynęło także pod hasłem automatyzacji KAS. Chodzi tu przede wszystkim o przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych sprawa przez Krajową Administrację Skarbowej. Jak tłumaczy dr Przemysław Stolarski, naczelnik urzędu skarbowego, to kolejny w ostatnich latach pakiet zmian wprowadzających polską administrację skarbową w  dobę zaawansowanej elektronizacji i  wykorzystania nowych technologii teleinformatycznych. Według niego, najbardziej istotnym elementem nadającym ton całej nowelizacji jest stworzenie elektronicznego kanału komunikacji z Krajową Administracją Skarbową w postaci w szczególności e-Urzędu Skarbowego.

Czytaj też: Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w związku z automatyzacją załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową >>>

Kontrole podatkowe w drugiej połowie 2022 roku

W raporcie Podatkowy Rollercoaster jest również rozdział dotyczący kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe w drugiej połowie 2022 r. Okazuje się, że szczególnym zainteresowaniem fiskusa cieszyły się kwestie podatku u źródła, cen transferowych, VAT i restrukturyzacji.

Jak zauważa Wojciech Majkowski, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce, w przypadku podatku u źródła problemy pojawiały się w zakresie stosowania przepisów, które zostały sformułowane w dość niejasny sposób, jak np. otwarty katalog usług podlegających opodatkowaniu czy prawo do zastosowania zwolnień lub preferencyjnych stawek opodatkowania. Kolejnym problemem budzącym wątpliwości w zakresie WHT było stosowanie przez podatników skomplikowanych mechanizmów rozliczeń lub przypadki wypłaty do tzw. rajów podatkowych, co także jest weryfikowane przez organy podatkowe.

Oskar Wala, doradca podatkowy, starszy menadżer w KPMG w Polsce, dodaje z kolei, że ceny transferowe stały się częstym przedmiotem kontroli ze względu na łatwiejsze typowanie podmiotów do kontroli na podstawie TPR, raportowania MDR oraz analiz prowadzonych przez jednostki analityczne KAS. - W  trakcie prowadzonych kontroli dochodziło do podważania analiz wyników porównawczych poprzez zmianę próby badanej oraz wskaźniki rentowności, czy kwestionowania uzasadnienia biznesowego usług niematerialnych i prawnych oraz restrukturyzacji. Podważano także transakcje między podmiotami powiązanym poprzez wskazywanie okoliczności świadczących o ich nierynkowości – precyzuje Oskar Wala.

W przypadku podatku od towarów i usług niezmiennie skupiano się na temacie tzw. karuzel podatkowych, w  związku z  czym kwestionowano prawo do odliczenia podatku naliczonego lub stawki 0 proc. przy wspólnotowej dostawie towarów i imporcie.

Zapraszamy do pobrania pełnej wersji raportu Podatkowy Rollercoaster. Jest on dostępny tutaj >>
Dokument ma ponad 80 stron. Poza omówieniem najważniejszych zmian w prawie, wskazano w nim również najistotniejsze interpretacje i wyroki w zakresie podatków.