Po konsultacjach publicznych Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zmianę przepisów wprowadzających KSeF. Wśród nich jest przesunięcie terminu wejścia w życie KSeF z 1 stycznia na 1 lipca 2024 r. – poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów.

Obowiązkowy KSeF wejdzie od 1 lipca 2024 r., przy czym podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT na przygotowanie do nowego systemu czas będą mieli do 1 stycznia 2025 r.

Ten rok, to czas wyzwań dla przedsiębiorców, czas na wdrożenia i przygotowania do obowiązkowego systemu faktur elektronicznych. Ponieważ wątpliwości i obaw pojawiło się sporo, przedsiębiorcy i ich organizacje postulowali o zmiany. Ministerstwo Finansów, wsłuchując się w głos tych środowisk, postanowiło przesunąć termin wejścia w życie nowych obowiązków.

Sprawdź: Księgowość - o czym warto pamiętać w lutym? >

 

Planowane zmiany w KSeF

Jest to uzasadnione też tym, że proces legislacyjny realnie może zakończyć się na przełomie czerwca i lipca 2023 r. i pozostanie przy dacie styczniowej zostawiałoby podatnikom jedynie pół roku na wdrożenie zmian, które są fundamentalne dla codziennego funkcjonowania polskich przedsiębiorstw.

Czytaj też: Jabłoński Mariusz, Powstanie obowiązku podatkowego w VAT przy refakturowaniu usług >

Ministerstwo Finansów planuje też kilka istotnych zmian. Dyskusje trwają. Ostateczny kształt projektu poznamy na przełomie lutego i marca, a treść ustawy zapewne pod koniec czerwca. Planowane jest całkowite wyłączenie z systemu KSeF faktur dla konsumentów, tj. w relacjach między biznesem a konsumentami. Paragony za przejazd autostradą, bilety kolejowe lub lotnicze mają być prawdopodobnie zwolnione z KSeF.

A zatem KSeF pozostałby systemem obowiązkowym wyłącznie w transakcjach zawieranych między przedsiębiorcami. MF rozważy też procedury celne w taki sposób, aby uniknąć wystawiania faktur korygujących dla dodania informacji niewpływających na wysokość podatku. Razem z nowymi przepisami ma pojawić się także zmodyfikowana wersja schematu faktury ustrukturyzowanej.

 Ministerstwo pozostaje przy swoim stanowisku odnośnie objęcia KSeF podmiotów mających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności oraz zachowaniu jako daty wystawienia daty przesłania faktury do KSeF. Rozważane jest ustalenie kursu dla faktur w walutach obcych w oparciu o datę podawaną przez podatnika na fakturze.

Zobacz również:
MF: System KSeF działa, dane są bezpieczne >>
Dyrektor MF: KSeF to korzyści dla przedsiębiorców i administracji skarbowej >>

Awarie i kary mniej straszne

Duże obawy wśród przedsiębiorców budziła możliwość awarii i ewentualnych konsekwencji takich zdarzeń. Ministerstwo zakłada wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego dosłanie faktury w przypadku usterki systemów podatnika lub braku możliwości połączenia. A zatem byłaby możliwość wystawienia faktury offline (w wypadku awarii po stronie podatnika) – z obowiązkiem dostarczenia jej w ciągu 24 godzin, data wystawienia pochodziłaby wtedy z pola P_1, prawdopodobnie będzie do tego osobne API.

Sprawdź w LEX: Czy jeśli podatnik nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, to kontrahent będzie obowiązany przekazywać podatnikowi faktury w inny, uzgodniony sposób? >

Bardzo ważna kwestia to planowane zmniejszenie i odroczenie kar za niekorzystanie z KSeF. Nastąpi indywidualizacja sankcji. Zmiana regulacji w zakresie sankcji ma skutkować odejściem od minimalnych kwot kar oraz wprowadzeniem mechanizmu uzależnienia sankcji od indywidualnej sytuacji podatnika.

Czytaj w LEX: Pałys Andrzej, Pokrop Dorota, Krajowy System e-Faktur (KSeF) – kontekst prawny, wyzwania techniczne i konsekwencje praktyczne dla przedsiębiorców >

Resort nie jest chętny na etapowe wprowadzenie KSeF. Zdaniem MF takie rozwiązanie mogłoby skutkować chaosem, ponieważ podatnicy musieliby weryfikować, czy dany kontrahent jeszcze nie podlega KSeF, a dodatkowo musieliby utrzymywać obydwa kanały wystawiania i otrzymywania faktur, tj. przez KSeF oraz poza KSeF.

Sprawdź w LEX: Jak rozliczać usługi rozliczane kwartalnie, jeśli płatności dokonywane są miesięcznie? >

 

Odroczenie korzystne, mobilizacja potrzebna

- Odroczenie wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur w KSeF ma swoje mocne jasne i delikatnie ciemne strony. Jest to na pewno dobry ruch dla podatników o złożonych systemach księgowych i billingowych. Wdrożenie KSeF w takich organizacjach szacuje się na ok. 8 miesięcy, więc biorąc pod uwagę, że same postępowania zakupowe mogą trwać kilka tygodni, dodatkowy czas na pewno pozwoli lepiej się przygotować – ocenia dr Andrzej Pałys z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zauważa on, że trzeba jednak wziąć pod uwagę wewnętrzną dynamikę dużych organizacji. - Bezwarunkowe odroczenie daty obowiązkowości KSeF może doprowadzić do obniżenia priorytetu tego zadania (czy nawet wiary w kolejne odroczenia). Tym samym czasu na realizację wdrożenia będzie tyle samo, a w skrajnych przypadkach nawet mniej. To wielka odpowiedzialność Ministerstwa Finansów, aby przeciwdziałać takim scenariuszom poprzez mądrą politykę informacyjną, transparentną komunikację i poszukiwanie dodatkowych zachęt dla podatników do wcześniejszego dołączania do systemu - podkreśla Andrzej Pałys.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Janczukowicz Krzysztof, Niedobory towarowe a prawo do odliczenia VAT >

Firmy powinny zawczasu zadbać o integrację z rządowym systemem KSeF. Trzeba wziąć pod uwagę, że takie dostosowanie to poważne wdrożenie, które może trwać nawet kilka miesięcy. Dlatego decyzje Ministerstwa Finansów wydają się być prawidłowe i korzystne dla przedsiębiorców.