Podatkowy Rollercoaster - rośnie chaos legislacyjny w prawie

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Ostatnie zmiany w prawie nie ułatwiły pracy księgowym i doradcom podatkowym. Poza tym rośnie częstotliwość ich wprowadzania. Wśród głównych obszarów zainteresowania organów administracji skarbowej znajdują się m.in. kwestie podatku u źródła (WHT), cen transferowych, VAT i restrukturyzacji. To główne wnioski wynikające z opublikowanego właśnie raportu Podatkowy Rollercoaster.

16.02.2023

TK: Trudności interpretacyjne nie świadczą o naruszeniu zasad prawidłowej legislacji

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Nie ma podstaw do przyjęcia, że zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy o PIT wyrażenie „wspólne przedsięwzięcie” jest niejasne i nieprecyzyjne w stopniu naruszającym konstytucyjne standardy określoności prawa daninowego. Do takiego wniosku doszedł w środę Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o problem dwukrotnego opodatkowania tego samego zdarzenia.

15.02.2023

Rozliczenie PIT za 2022 rok już możliwe - to duże wyzwanie nie tylko dla podatników

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

W środę, 15 lutego, ruszył sezon składania rocznych PIT za 2022 rok. To rozliczenie będzie szczególne. Trzeba w nim uwzględnić cały szereg zmian – m.in. wprowadzenie, a potem likwidację ulgi dla klasy średniej. Podatnicy mają teraz liczyć podatek bez ulgi. Ale jeśli okaże się, że jej zastosowanie byłoby korzystne - urząd skarbowy odda pieniądze. Ponad milion osób będzie jednak musiało dopłacić.

15.02.2023

Ulga na ekspansję z ustawy o CIT tylko dla podatników samodzielnie wytwarzających produkty

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Głównym założeniem ulgi na ekspansję było wsparcie niewielkich podmiotów. Wiele wątpliwości przynosi jednak wykładnia przepisów wprowadzających ulgę. Jak wynika z niedawno wydanego orzeczenia WSA w Białymstoku, ulga przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy samodzielnie, w sposób bezpośredni i w całości wytwarzają produkty w celu ich dalszej odsprzedaży.

14.02.2023

Przepisy o podatku u źródła złagodzono, ale ryzyko kar cały czas wysokie

CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Z początkiem stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku u źródła. W założeniu miały one wprowadzić wiele ułatwień. Okazuje się jednak, że nowelizacja nie rozwiązała najważniejszych problemów. Zdaniem ekspertów, duży problem stanowi również praktyka skarbówki. W rezultacie, firmy zupełnie niepotrzebnie narażone są na odpowiedzialność z kodeksu karnego skarbowego.

13.02.2023

Praca lekarza na etacie w szpitalu nie wyklucza liniowego PIT z działalności

PIT Doradca podatkowy Zawody medyczne

Lekarz zatrudniony na umowę o pracę oraz wykonujący działalność gospodarczą u tego samego pracodawcy w szpitalu, po spełnieniu pewnych warunków, może w 2023 roku przychody osiągane z tej działalności opodatkowywać podatkiem liniowym. Potwierdziła to właśnie Krajowa Informacja Skarbowa, łagodząc swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie.

10.02.2023

Zwolnienie z CIT dochodu ze sprzedaży gruntów nie takie proste

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Z najnowszej interpretacji podatkowej wynika, że sprzedaż gruntów może być zwolniona z opodatkowania CIT. Konieczne jest jednak spełnienie kilku ustawowych warunków. Chodzi m.in. o termin zawarcia transakcji. Od zakupu do sprzedaży działki musi upłynąć minimum pięć lat. Jeśli grunt zostanie sprzedany wcześniej, trzeba zapłacić podatek.

09.02.2023

Przepisów wymagających pilnej poprawy przybywa coraz szybciej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo europejskie

Rozwody, mediacje, kontakty z dzieckiem, opodatkowanie darowizn, wgląd na konta i blokowanie rachunków bankowych przez skarbówkę, składka zdrowotna przedsiębiorców, prawo holdingowe, budowy domów do 70 mkw., data ważności recept – to tylko niektóre kwestie wymagające pilnej poprawy. Takich wadliwych przepisów jest mnóstwo. Wskazujemy je w raporcie „Poprawmy prawo”.

09.02.2023

Rozliczenia wewnątrz grupy VAT bez obowiązkowego KSeF

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Jedną z korzyści utworzenia grupy VAT jest to, że sprzedaż towarów i świadczenie usług w jej ramach nie podlega VAT. Nie będzie też konieczności wystawiania faktur poprzez Krajowy System eFaktur między podmiotami tworzącymi grupę. Wystawiane będą noty księgowe. To duże ułatwienie. Taki m.in. wniosek wynika z 13. edycji Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG.

08.02.2023

W 2022 roku ustawodawca pobił kolejny rekord w tworzeniu prawa

Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna

Rok 2022 był rekordowy pod względem liczby zmian w prawie. Opublikowano 127 532 nowe akty prawne (w 2021 – 119 617). Przynajmniej raz zmieniono 25 191 aktów (w 2021 – 21 043), co daje wzrost liczby zmienionych aktów aż o 19,7 proc. Najczęściej zmieniana była ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - aż 32 razy. Legislacyjny ekspres komplikuje życie przedsiębiorcom, ale także zwykłym obywatelom.

08.02.2023

Ulga sponsoringowa jest – trudno jednak z niej skorzystać

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jeśli podatnik zaliczy wydatki związane ze sponsoringiem do kosztów uzyskania przychodu, to nie skorzysta z ulgi na sport. Taką niekorzystną interpretację wydały organy skarbowe. Eksperci oceniają, że taka wykładnia niweczy cel, w którym była wprowadzona ulga. Założeniem miało być przede wszystkim zwiększenie wydatków sektora prywatnego na sport, kulturę i naukę.

07.02.2023

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG już 7 lutego - transmisja live na Prawo.pl

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Zapraszamy do udziału w 13. edycji Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Program zostanie zaprezentowany w dwóch równoległych ścieżkach. W tegorocznej edycji, obok tematyki związanej z zagadnieniami podatkowo-rachunkowymi, poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące kosztów transformacji energetycznej i dekarbonizacji przedsiębiorstw.

06.02.2023

Wykorzystywanie dowodów z innych postępowań podatkowych coraz większym problemem

Ordynacja Doradca podatkowy Prawo europejskie

Po głośnym i ważnym - także dla polskich firm - wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Glencore, do naszych urzędów trafiło niemal 1800 wniosków o wznowienie postępowania. Z danych, do których dotarł serwis Prawo.pl, wynika, że korzystnych decyzji wydano jedynie 46. Jedna czwarta spraw ciągle jest jednak w toku – podatnicy czekają na decyzję już ponad dwa lata.

06.02.2023

Podwójny limit ulgi dla niepełnosprawnych małżonków za wydatki na auto

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Niepelnosprawność

Małżonkowie, którzy mają orzeczenia o niepełnosprawności, oboje mogą skorzystać z odliczenia wydatków na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Prawo to przysługuje im nawet w przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymienione tylko jedno z nich. Konieczne jest jednak pozostawanie we wspólności majątkowej małżeńskiej.

04.02.2023

Podatniku, uważaj na uproszczenia!

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

To nie trudnych przepisów podatkowych należy się bać. Nasze obawy powinny wzbudzać przede wszystkim wszelkiego rodzaju uproszczenia, łagodzenia, likwidacje barier administracyjnych i rządowe „wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Polek i Polaków”. Taką smutną tezę potwierdzają działania ustawodawcy. Nagminne staje się również nakładanie dodatkowych obowiązków podatkowych pod hasłem nowelizacji innych ustaw.

03.02.2023

Trzeba płacić VAT, gdy sprzedaż wykracza poza zwykły zarząd prywatnym majątkiem

Domowe finanse VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Podatnikiem VAT jest podmiot, który podejmuje aktywność wykraczającą poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Jeżeli w związku ze sprzedażą działek będących we współwłasności małżeńskiej właściciel nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jak wskazuje niedawno opublikowana interpretacja podatkowa, nie będzie zobowiązany do dokonania rozliczenia VAT w związku ze sprzedażą.

03.02.2023

Niektóre zawody wykluczone z ulgi podatkowej dla seniorów

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Osoby osiągające przychody na podstawie kontraktów menedżerskich i umów o podobnym charakterze, przychody z praw autorskich, artyści, architekci i programiści, pracownicy służb mundurowych, osoby, które pracowały w uciążliwych warunkach, jak górnicy, a także młodsi emeryci, nie skorzystają z zerowego PIT dla seniorów. Powstaje pytanie, czy takie zróżnicowanie jest sprawiedliwe społecznie i ma racjonalne uzasadnienie.

03.02.2023

Obowiązkowy KSeF będzie przesunięty o pół roku

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Ministerstwo Finansów planuje przedłużyć termin wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur. Obowiązek wystawiania faktur elektronicznych pojawi się 1 lipca 2024 roku, dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT - 1 stycznia 2025 r. Będzie sporo zmian - m.in. zostanie wprowadzona indywidualizacja sankcji i ich liberalizacja, ale ich stosowanie będzie możliwe dopiero po pół roku od wejścia w życie nowych obowiązków.

01.02.2023

NSA: Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Przejęcie spółki osobowej przez kapitałową w trybie uproszczonym, czyli bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej i wydawania udziałów wspólnikom spółki przejmowanej, nie skutkuje powstaniem po stronie spółki przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

30.01.2023

Przedsiębiorca nie zaliczy okularów do kosztów uzyskania przychodów

PIT Doradca podatkowy

Do prowadzenia działalności gospodarczej nie są potrzebne okulary – do takiego wniosku doszedł właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wydatki na ich zakup nie mogą być więc kosztem uzyskania przychodów. Wszystko dlatego, że można z nich korzystać również w celach prywatnych. Skarbówka pozwala jednak odliczać wydatki na zegarek i telewizor – tak jakby tych urządzeń nie można było wykorzystywać prywatnie.

30.01.2023