Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

VAT Doradca podatkowy Finanse

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

29.07.2022

Firmy muszą liczyć się z kontrolą rozliczeń podatku od deszczu

Samorząd terytorialny Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Wkrótce przedawnieniu ulegną pierwsze okresy rozliczeniowe dotyczące podatku od deszczu. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie dodatkową daniną zostanie obciążona jeszcze większa liczba podmiotów. Ponadto - nasilą się także kontrole w tym zakresie. Firmy muszą mieć tego świadomość. Istnieje bowiem duże ryzyko konieczności dopłaty brakujących kwot i odsetek.

28.07.2022

Wprowadzać, czy nie wprowadzać, czyli korekty biegłego rewidenta

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Jeśli audytor uznaje, że korekta jest nieistotna, a więc jej niewprowadzenie nie zniekształca sprawozdania finansowego, to często proponuje, aby klienci podpisali przyjęcie informacji o danej korekcie oświadczając przy tym o jej nieistotności. W takiej sytuacji kwestia odmowy po stronie spółki jest rozwiązana. – pisze Maciej Kozysa, biegły rewident, partner Polska Grupa Audytorska.

27.07.2022

Czernik: Nie tylko księgowi, także banki wchodzą w kompetencje doradców podatkowych

Prawnicy Rachunkowość Doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości powinno w trybie pilnym zastanowić się nie tylko nad granicami zachodzącymi pomiędzy księgowością a doradztwem podatkowym, doradztwem podatkowym a radcostwem i adwokaturą, lecz przede wszystkim nad aktywnością banków, które już od kilku lat próbują coraz agresywniej przejąć usługi księgowe, czynności doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.

27.07.2022

NSA: Zachowek i zapis testamentowy pomniejszają przychód ze sprzedaży nieruchomości

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Przychód ze sprzedaży nieruchomości uzyskanej w spadku można pomniejszyć o wydatki poniesione na wykonanie zapisu testamentowego oraz wypłatę zachowku. Ciężary spadkowe można uznać za koszt podatkowy także w stanie prawnym obowiązującym przed 2019 r. Tak korzystnie orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

26.07.2022

W przyszłym roku podatki i opłaty lokalne mogą znacząco wzrosnąć

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy Finanse

Ministerstwo Finansów ogłosi lada moment obwieszczenie określające maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w przyszłym roku. Chodzi m.in. o podatek od nieruchomości. Lokalne daniny będą mogły więc wzrosnąć o 11,8 procent. Gminy mogą co prawda obniżać ministerialne stawki, ale z danych zebranych przez Prawo.pl wynika, że z roku na rok coraz więcej samorządów wprowadza podatki najwyższe z możliwych.

25.07.2022

Nadchodzą zmiany w transakcjach handlowych

CIT Doradca podatkowy Finanse Compliance

Z końcem czerwca obecnego roku na rządowych portalach pojawił się nowy, zaktualizowany projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on również obowiązków sprawozdawczych dla podatników CIT – piszą Wojciech Majkowski i Paweł Szala z KPMG w Polsce.

25.07.2022

Miasta domagają się przedawnionych opłat za użytkowanie wieczyste

Prawo cywilne Domowe finanse Doradca podatkowy

Urzędnicy wydają się nie pamiętać, że roszczenia ulegają przedawnieniu. Przykładem jest duża miejska gmina, która zaczęła masowo wysyłać wezwania. Domaga się w nich zapłaty zaległych opłat za użytkowanie wieczyste. Zdaniem ekspertów to skandal. Administracja wykorzystuje bowiem swoją dominującą pozycję i korzysta na nieznajomości prawa swoich mieszkańców.

25.07.2022

NSA: W strefach ekonomicznych wszyscy inwestorzy mogą korzystać ze zwolnień do 2026 roku

CIT Doradca podatkowy Spółki

Duzi przedsiębiorcy strefowi mogą działać w strefach ekonomicznych i korzystać z ulg aż do 2026 roku - potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Spór przedsiębiorcy z fiskusem toczył się o zastosowanie przepisów, które mogły wskazywać na wcześniejszy koniec prawa do zwolnień. A rządowy raport potwierdza: strefy wciąż przyciągają inwestycje

22.07.2022

Firmy czekają na wyrok TSUE w sprawie pustych faktur

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki Finanse

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się wkrótce pytaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o niezwykle istotną kwestię odpowiedzialności za wystawianie pustych faktur, które dokumentują fikcyjne transakcje. Problem mają firmy – zwłaszcza w sytuacji, gdy fałszywe faktury wystawiają na własną rękę ich pracownicy.

21.07.2022

NSA: Ciężar dowodu spoczywa na członku zarządu

Ordynacja Doradca podatkowy Spółki

Obowiązek wykazania braku winy za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ciąży na członkach jej zarządu. Skoro nie potrafili tego udowodnić, to przy zaistnieniu pewnych przesłanek ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jeśli spółka nie regulowała zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości, to należało uznać, że wystąpiła przesłanka niewypłacalności – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

20.07.2022

Opodatkowanie VAT usług elektronicznych pełne niejasności

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Obecnie wielu przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie swojego biznesu do sieci. Przyczyn takiego działania można doszukiwać się w chęci sprostania oczekiwaniom nabywców, dla których tradycyjne (stacjonarne) kanały dystrybucji – z uwagi na postęp technologiczny - nie są już tak atrakcyjne. Innym powodem jest potrzeba ograniczenia kosztów prowadzonej przez siebie działalności.

20.07.2022

Służbowy samochód w spółkach z estońskim CIT generuje ukryty zysk

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Wydatki na użytkowanie samochodów osobowych przez pracowników spółki do celów mieszanych należy w spółce z estońskim CIT zaliczyć do dochodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50 proc. tych wydatków i opodatkować ryczałtem. Taką niekorzystną interpretację wydały organy skarbowe. MF zapowiada uregulowanie tego problemu w przepisach mających wejść w życie z początkiem 2023 r.

20.07.2022

Dokumentacja cen transferowych na 2021 rok – terminy i możliwe zmiany

CIT PIT Doradca podatkowy

Pomimo że połowa 2022 roku jest już za nami, ciągle pojawiają się pytania, jaki będzie zakres obowiązku dokumentacyjnego za miniony rok. Ostatnia nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych z 8 czerwca 2022 r. formalnie potwierdziła terminy obowiązków dokumentacyjnych. Nadal występują jednak natomiast wątpliwości odnośnie do dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych.

19.07.2022

Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Doradca podatkowy Budownictwo

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

19.07.2022

Z odliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne warto miesiąc poczekać

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

W środę, 20 lipca, mija termin rozliczenia zaliczki na PIT za czerwiec lub drugi kwartał. Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie pozwoliły niektórym przedsiębiorcom odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Już teraz część z nich może odliczyć je od dochodu. Z rozliczeniem warto jednak poczekać do sierpnia. Obliczając PIT za lipiec, składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych – to bardziej opłacalne.

19.07.2022

Andrzej Ladziński: Aplikacji dla przyszłych doradców podatkowych raczej nie będzie

Rachunkowość Doradca podatkowy

Nie wyobrażam sobie, jak mógłby wyglądać wstępny egzamin na aplikację na doradców dla osób, które mają czasem bardzo różne wykształcenie. Czy to miałby być uproszczony egzamin, który kandydaci na doradców zdają w Ministerstwie Finansów? Nie wydaje mi się także, że aplikacja w klasycznej postaci przygotuje właściwie do wykonywania naszego zawodu. Mówi o tym Andrzej Ladziński, doradca podatkowy, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

18.07.2022

Ministerstwo Finansów chce objaśnić przepisy o grupach VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Finanse

Grupy VAT będzie można tworzyć od 1 stycznia 2023 r., a już dziś Ministerstwo Finansów zaprasza do dyskusji w sprawie objaśnień do tych przepisów. Według ekspertów, jest sporo wątpliwości co do tworzenia takich grup, a projekt objaśnień na razie niewiele wyjaśnia. Doradcy podatkowi postulują, by wyjaśnić, kiedy tworzenie grup może być naruszeniem prawa.

18.07.2022

Podatnicy korzystają z umawiania wizyt w urzędach skarbowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Za pomocą usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” umówiono do tej pory 7,5 miliona wizyt w całej Polsce. Od niedawna wizytę przez formularz można umówić nawet na trzy tygodnie do przodu. Najczęstszym powodem wizyty w urzędzie skarbowym są sprawy związane z podatkami majątkowymi, rejestrowaniem umów kupna-sprzedaży oraz chęć uzyskania potrzebnych zaświadczeń.

15.07.2022

Budżet już zarabia na przesyłkach z Chin, ale w systemie są luki

Finanse publiczne VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Działający już od roku uproszczony system rozliczeń VAT od e-handlu działa sprawnie - zapewnia Ministerstwo Finansów. Eksperci wskazują, że rzetelna ocena będzie możliwa dopiero za kilka lat, gdy będzie można porównać dane z dłuższego okresu funkcjonowania. Potrzebna jest jednak reforma tych przepisów w części dotyczącej przesyłek spoza Unii Europejskiej.

15.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski