Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoSpółka jest właścicielem samochodu...
Radosław Kowalski
07.01.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoSpółka na podstawie faktury pre-payment...
Mariusz Jabłoński
07.01.2015
Podatek od kupna waluty na białoruskiej giełdzie zostanie od czwartku zniesiony. Decyzję Rady...
PAP
07.01.2015
Spółka, która kupuje od producenta sprzęt medyczny ?po to, aby później sprzedać go szpitalowi...
Michał Malinowski
07.01.2015
We wtorek 6 stycznia weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany do ustawy o specjalnych strefach...
Katarzyna Bogucka
07.01.2015
19 grudnia EFRAG opublikowała i przekazała do Komisji Europejskiej końcowe stanowisko, które...
Przemysław Czajor
07.01.2015
W przypadku podpisania aneksu do umowy kredytowej i w związku z tym przedłużenia okresu na jaki...
Tomasz Krywan
07.01.2015
Tytuł Ministra Finansów Europy 2015 r. jest docenieniem siły polskiej gospodarki i wysiłków resortu...
PAP
07.01.2015
W ustawie o CIT od nowego roku obowiązuje szereg istotnych zmian. Wśród nich jest obowiązek...
Michał Malinowski
07.01.2015
Od 1 stycznia 2015 r., w związku z wejściem w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności...
Jolanta Mazur
07.01.2015
Członkostwo państwa w strefie euro, zgodnie z unijnymi traktatami, jest nieodwołalne - przypomniała...
PAP
07.01.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoWewnętrzny regulamin ZFŚS dopuszcza...
Paweł Ziółkowski
06.01.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka na podstawie faktury pre-payment...
Maciej Soprych
06.01.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoUdziałowiec spółki z o.o. zawarł z nią...
Radosław Kowalski
06.01.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoChcielibyśmy płacić podatek CIT w formie...
Piotr Żak
06.01.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoWystawiliśmy fakturę zaliczkową na...
Mariusz Jabłoński
06.01.2015
Wyłudzenia w podatku od towarów i usług stanowią duży problem dla państwa, dlatego w Pałacu...
Jolanta Mazur
05.01.2015
Pojęcie świadczeń o podobnym charakterze użyte w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT należy odnosić...
Michał Malinowski
05.01.2015
Dostosowanie wzoru wniosku do planowanych zmian w zakresie właściwości organów podatkowych...
Jolanta Mazur
05.01.2015
Pieniądze przekazane do depozytu sądowego trafią na rachunek prowadzony przez ministra finansów....
Monika Sewastianowicz
05.01.2015
Z regulacji dotyczących używania języka polskiego wynika, że tylko faktura na rzecz konsumenta i...
Marcin Andrzejowicz
05.01.2015
KGHM Polska Miedź S.A. w listopadzie zapłacił 169,89 mln zł podatku od wydobycia niektórych kopalin...
PAP
05.01.2015
Deficyt budżetu państwa po listopadzie wyniósł 24.790,683 mln zł wobec 24.771,6 mln zł szacowanego...
PAP
05.01.2015
Od nowego roku, w związku z nowelizacją z 29 sierpnia 2014 r., obowiązują nowe regulacje dla...
Paweł Ziółkowski
05.01.2015
Resort finansów planuje odejście od modelu właściwości miejscowej na rzecz centralizacji i...
Jolanta Mazur
05.01.2015
Premier Włoch Matteo Renzi oświadczył w niedzielę, że na razie wstrzymuje procedurę wprowadzania w...
PAP
05.01.2015
Od nowego roku obowiązuje kilka istotnych zmian w ustawie o VAT. Wśród nich jest zniesienie...
Michał Malinowski
05.01.2015
18 grudnia 2014 r. IASB opublikowała tzw. poprawkę o ograniczonym zakresie. Poprawka do MSSF 10,...
Przemysław Czajor
05.01.2015
Za niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego grozić będzie grzywna. Taką zmianę...
Monika Sewastianowicz
03.01.2015
Od 4 stycznia 2015 r. obowiązywać będzie zasada, że w przypadku przedłożenia płatnikowi certyfikatu...
Tomasz Krywan
03.01.2015