Sprzeczne tezy, zmieniające się linie interpretacyjne i niejasne rozstrzygnięcia powodują, że trwający w ostatnich latach proces nabierania przez polski system prawny cech systemów prawa precedensowego powoli odchodzi w niepamięć.

Książka Jarosława Sekity "Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje" zawiera opis kilkuset praktycznych problemów ze wszystkich dziedzin prawa i gospodarki podlegających opodatkowaniu podatkami dochodowymi. Dotyczy to zarówno rozliczenia samodzielnego (podatnicy), jak i za pośrednictwem płatnika.

Zawarte w opracowaniu wyjaśnienia pomogą w rozstrzygnięciu kwestii wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej: zatrudniania pracowników, umów autorskich, kontaktów gospodarczych z zagranicą, dochodów kapitałowych i innych pól aktywności zawodowej, gospodarczej, lokacyjnej, inwestorskiej, charytatywnej itp.

Autor opisuje zagadnienia stanowiące najczęstszy przedmiot wątpliwości i sporów w praktyce podatkowej, a także sprzeczne linie interpretacyjne oraz kontrowersyjne rozstrzygnięcia sądów. Jednocześnie udziela porad jak prawidłowo rozliczyć podatek od danej umowy (transakcji lub innego zdarzenia). Dzięki temu w poradniku znajdują się propozycje konkretnych rozwiązań dla zdecydowanej większości problemów związanych z podatkami dochodowymi.

Książka "Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>

Jarosław Sekita - prawnik, doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatków dochodowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego, w latach 1995-1996 pracownik Ministerstwa Finansów, obecnie członek zarządu oraz doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.; wykładowca; autor i współautor wielu publikacji z dziedziny podatków.