Ponad 100 pracowników Kontroli Skarbowej, funkcjonariuszy CBŚP oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wkroczyło do ponad 30 hal produkcyjnych, pomieszczeń gospodarczych i prywatnych mieszkań na terenie województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, lubuskiego, śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego.

Współdziałający pracownicy Kontroli Skarbowej i funkcjonariusze rozpoczęli realizację prowadzonego od kilku miesięcy i nadzorowanego przez Prokuraturę Apelacyjną w Białymstoku śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się nielegalnym obrotem i przetwarzaniem znacznych ilości tytoniu i krajanki tytoniowej. Materiał dowodowy zgromadzony w toku śledztwa pozwolił na wytypowanie kręgu osób i miejsc związanych z przestępczym procederem.

Jak ustalili śledczy zorganizowana grupa przestępcza sprowadzała duże ilości tytoniu do Polski, gdzie po przerobieniu w nielegalnych krajalniach, towar sprzedawano na terenie kraju z pominięciem ewidencji, bez odprowadzania należnych podatków. Zorganizowany proceder przerwała akcja współdziałających ze sobą służb, w efekcie której ujawniono 8 nielegalnych krajalni tytoniu i zatrzymano 13 osób. W ręce funkcjonariuszy wpadły również dwa bus-y, które służyły do przewożenia tytoniowej krajanki oraz wypełniona tytoniowym suszem ciężarówka.

Przejęto i zabezpieczono ponad 18 ton suszu tytoniowego oraz przeszło 5 ton krajanki. Wartość uszczupleń Skarbu Państwa z tytułu należnych od tego towaru podatków akcyzowego i VAT oszacowano na kwotę 14 mln zł (ponad 12 mln akcyzy i ok. 1,8 mln zł podatku VAT). Z dotychczasowych ustaleń wynika, że działająca od połowy ubiegłego roku grupa przestępcza na skutek wprowadzenia do obrotu nielegalnego tytoniu, mogła narazić Skarb Państwa na starty w wysokości co najmniej 130 mln PLN.

Osobom zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku 12 osób zostało tymczasowo aresztowanych, a w stosunku do jednej, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Pracujący nad tą sprawą śledczy wnikliwie wyjaśniają szczegóły przestępczej działalności grupy i jej członków. Z uwagi na rozwojowy charakter sprawy kolejne zatrzymania nie są wykluczone