W naszym zasięgu są jeszcze większe środki. Skorzysta na tym całe środowisko, a zwłaszcza mniejsze podmioty - mówi Józef Król.

Potrzeba rozwoju kompetencji branżowych wynika z konieczności dostosowania się do realiów stale zmieniającego się rynku i otoczenia. Biegli rewidenci muszą reagować na zmieniające się oczekiwania klientów. - Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki wzmocnieniu zarówno Izby jak i całej profesji. Dlatego od czterech lat wdrażamy liczne projekty, podnoszące kompetencje i konkurencyjność biegłych rewidentów. To rola samorządu - wyjaśnia Józef Król, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Zrealizowane i toczące się projekty, to wymierne liczby i efekty. Izbie udało się w tym czasie wyszkolić ponad 4 tysiące biegłych rewidentów z międzynarodowych standardów rewizji finansowej i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. KIBR - wzorem dużych firm audytorskich - utworzył bezpłatny dział konsultacji, z którego skorzystało już ponad 100 biegłych rewidentów. Odbywają się seminaria i konferencje dla środowiska. Rozpoczęła się też realizacja ważnych dla rozwoju i przyszłości profesji branży projektów - platformy edukacyjnej i kampanii wizerunkowej.

Ułatwiamy przejście na MSRF

Jednym z priorytetów Izby były działania mające na celu przygotowanie polskich biegłych rewidentów do pracy według międzynarodowych standardów badania. Są na to niecałe trzy lata. Dlatego już w 2011 r. rozpoczął się cykl szkoleń dotyczących przyjęcia i wdrożenia MSRF, organizowanych w ramach współpracy KIBR z Ministerstwem Finansów oraz Bankiem Światowym. - Udało nam się przeszkolić blisko 3,5 tys. biegłych rewidentów. Ale to dopiero początek. W najbliższym czasie planujemy kontynuację tego cyklu w oparciu o praktyczne szkolenie z wykorzystaniem oprogramowania stosowanego w badaniach opartych na MSRF - dodaje prezes J. Król.

Nowoczesne oprogramowanie i wzorcowa dokumentacja wkrótce dostępne

Dzięki współpracy samorządu z firmą Datev przedstawiciele zawodu uzyskają dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających prowadzenie badań zgodnie z aktualnymi standardami. To duże udogodnienie szczególnie dla mniejszych podmiotów, które często nie mogą sobie pozwolić na zakup drogich licencji. Planowana jest dalsza współpraca także z innymi dostawcami oprogramowania. Prowadzimy już rozmowy z firmą Caseware oraz U-FIN.

Także z myślą o mniejszych podmiotach audytorskich KIBR zaplanował udostępnienie wzorcowej dokumentacji badania sprawozdania finansowego zgodnie z MSRF. Ważne, że dokumentacja ma być dostępna w wersji elektronicznej, a także w tradycyjnej wersji papierowej. Prowadzone są już rozmowy ze Szkockim Instytutem Biegłych Rewidentów na temat zakupu licencji na ich dokumentację. - Pracujemy nad tym, żeby materiał był dostępny dla biegłych rewidentów jak najszybciej - zaznacza prezes KRBR.

Nowy projekt konsultacji

Również dzięki środkom z grantu udało się na początku grudnia ubiegłego roku - w ramach Biura KIBR - uruchomić pilotażowy projekt konsultacji. Biegli mogą zwracać się do ekspertów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, doświadczonych w stosowaniu nowych standardów z pytaniami o zagadnienia związane z wdrażaniem MSFR. Każdy biegły rewident ma możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji merytorycznych z zakresu stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej oraz standardów etycznych. - Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem biegłych rewidentów. Przez pierwsze pół roku funkcjonowania odpowiedzieliśmy na blisko sto zapytań. To dobry wynik i wymierna korzyść dla biegłych. Pojawiają się nawet postulaty poszerzenia konsultacji także o inne zagadnienia - mówi Justyna Sułkiewicz, konsultant Banku Światowego i koordynatorka projektu.

Kolejne projekty na horyzoncie

Sukces pilotażu konsultacji zachęcił do dalszych działań. W najbliższym czasie powstanie Internetowa Platforma Wiedzy i Doskonalenia Zawodowego Biegłych Rewidentów oraz Kandydatów na Biegłych Rewidentów. W zamyśle będzie to narzędzie umożliwiające KIBR prowadzenie szkoleń e-learningowych, wideokonferencji, moderowania forum dyskusyjnego czy zarządzania konferencjami. Biegli rewidenci znajdą na platformie wersje demonstracyjne oprogramowania do badania, wspomnianą dokumentację roboczą, czy interaktywny słownik pojęć z dziedziny rewizji finansowej. Platforma będzie połączona z Konsultacjami KIBR oraz bazą wiedzy, w której będą dostępne m.in. zanonimizowane odpowiedzi na zadawane najczęściej przez biegłych rewidentów pytania oraz akty prawne dotyczące zawodu. Wypracowano już wstępną koncepcję projektu. - Teraz czekamy aż Bank Światowy ogłosi przetarg na dostawcę niezbędnego oprogramowania - mówi Józef Król.

Potrzebna promocja zawodu

W ramach grantu szwajcarskiego KIBR przeprowadzi też kampanię wizerunkową i informacyjną. Projekt skierowany jest do dwóch grup odbiorców - Po pierwsze chcemy pomóc biegłym rewidentom być bardziej konkurencyjnymi. Planujemy m.in. stworzenie dla członków samorządu wzorców stron internetowych oraz przeprowadzenie szkoleń wizerunkowych dla środowiska, w tym z autoprezentacji, prowadzenia negocjacji z klientem, tożsamości wizerunkowej - zapowiada prezes J. Król. Druga grupa odbiorców kampanii to kandydaci na biegłych rewidentów i środowisko biznesowe. KIBR chce rozwijać wiedzę studentów na temat zawodu biegłego rewidenta oraz wzmocnić wizerunek profesji jako prestiżowej i przyszłościowej dla młodych ludzi. Wybór adresatów programu nie jest przypadkowy. Na uczelniach ekonomicznych studiuje przyszła kadra menedżerska oraz potencjalni kandydaci do zawodu biegłego rewidenta. - Dużo udało się zrobić, liczymy na to, że najbliższy czas pozwoli nam w pełni wykorzystać potencjał programu - podsumowuje Józef Król.