Usługa, która będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl, z dniem uruchomienia zastąpi dotychczasową procedurę uzyskania numeru EORI, dotychczasową procedurę uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz wprowadzi centralizację procesu rejestracji (w obszarach cła, INTRASTATU i centralizację obsługi procesu rejestracji w obszarze akcyzy).

Obsługę rejestracji osób/podmiotów, dającą podstawę do korzystania z systemów elektronicznych Służby Celnej, czy wymaganą przez przepisy prawa, będzie realizowała Izba Celna w Poznaniu w ramach „jednego okienka rejestrowego". Lokalnie realizowane będą jedynie nieliczne czynności wymagające osobistego stawiennictwa klientów, jak też czynności związane z brakiem dostępu klientów do środowiska elektronicznego.

W okresie przejściowym, ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowej obsługi klientów i umożliwienia działania obecnych systemów informatycznych Służby Celnej, które nie są technologicznie przystosowane do współpracy z nowymi usługami SISC, utrzymane zostaną niektóre dotychczasowe zadania związane z rejestracją danych wykonywane lokalnie. Docelowo usługa e-Klient SC zastąpi całkowicie dotychczas obowiązującą procedurę rejestracji w systemach PDR.

Usługa e-Klient SC to pierwsza uruchamiana usługa nowego Systemu Informacyjnego Służby Celnej budowanego w ramach Programu e-Cło. Umożliwi ona korzystanie z kolejnych uruchamianych usług SISC dzięki stworzeniu systemu zarządzania uprawnieniami dostępowymi klientów do danych i usług, a także dostarczy danych referencyjnych niezbędnych w procesie obsługi klientów Służby Celnej.

W ramach usługi e-Klient SC możliwe będzie uzyskanie certyfikatu niekwalifikowanego SC (niekwalifikowany podpis elektroniczny, który zastąpi dotychczas wydawane klucze do bezpiecznej transmisji danych). Istotne jest, że po uruchomieniu usługi e-Klient SC brak będzie możliwości przedłużenia ważności posiadanego klucza do bezpiecznej transmisji danych. Tym samym zaleca się, aby przed dniem upływu jego ważności dokonać rejestracji w SISC.