Niniejszy komentarz przedstawia zasady udzielania urlopów nauczycielom. Przepisy Karty Nauczyciela...
Michał Culepa
12.06.2008
Gimnazjaliści z kilkudziesięciu szkół mają pilotażowo otrzymać pierwsze laptopy w 2009 r. Wszyscy -...
12.06.2008
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stołwka szkolna stanowi integralną...
Alicja Brzezińska
05.06.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski