Kwestię tę rozstrzygnął w środę Sąd Najwyższy. W uchwale z 21 marca SN orzekł, że z art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela wprost wynika upoważnienie dla samorządów do ustalania wymiaru zajęć nauczycieli pedagogów i logopedów w wymiarze dłuższym niż czas pracy nauczycieli zajmujących się dydaktyką.

– Ta uchwała jest niekorzystna dla tysięcy nauczycieli. Obawiam się, że samorządy wykorzystają ją do obniżenia ich wynagrodzeń, a nawet zwolnień – powiedział "Rzeczpospolitej" Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność". Więcej>>