Amerykański Departament Edukacji zorganizował szczyt po raz drugi we współpracy z kilkoma organizacjami partnerskimi OECD, czyli Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz EI, Międzynarodówką Edukacyjną.

Całość spotkania zainaugurował sekretarz stanu ds. edukacji USA, Arne Duncan.

Jak powiedział prezes ZNP "spotkaniu w Nowym Jorku towarzyszyły przede wszystkim dyskusje na temat wyzwań edukacyjnych, wymiana doświadczeń związanych ze szkoleniem i wspieraniem nauczycieli oraz kontynuowanie rozmów z ubiegłego roku, które dotyczyły projektu "Respekt" i skupiały się na dokonaniach państw najlepiej radzących sobie we wszelkich rankingach oświatowych".


Źródło: www.znp.edu.pl, stan z dnia 19 marca 2012 r.