Agnieszka Winiarska

Artykuły autora

RPD: zmiany w oświacie wymagają konsultacji

Daleko idące zmiany w edukacji powinny być poprzedzone szczegółowymi badaniami i konsultacjami. Badania takie nie zostały przedstawione opinii publicznej, stąd można domniemywać, że nie zostały one...

07.10.2016
1  2  3  4  5  6  7  8  9    29