Agnieszka Winiarska

Artykuły autora

MEN: bez rekrutacji tylko do gimnazjum i podstawówki

Dzieci, młodzież, jak i osoby pełnoletnie przyjmowane są do klas pierwszych wszystkich typów szkół na podstawie postępowania rekrutacyjnego, z wyjątkiem uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły...

14.02.2014
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    29