Agnieszka Winiarska

Artykuły autora

RPD apeluje o ulgi dla uczniów za granicą

Marek Michalak zwrócił się do ministra transportu o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej dzieciom mającym obywatelstwo...

30.08.2013
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    29