"Obowiązujące przepisy nie zapewniają prawa do korzystania z ulg dzieciom posiadającym obywatelstwo polskie, ale uczącym się za granicą lub w szkołach zagranicznych na terenie Polski. Szkoły te wydają legitymacje szkolne w obcym języku, które nie są uznawane przez pracowników zespołów konduktorskich oraz kontrolerów, co pociąga za sobą konieczność wykupienia pełnopłatnego biletu lub uiszczenia kary za przejazd bez dokumentu uprawniającego do ulgi" - wyjaśnia RPD. Więcej>>