Trwające obecnie prace nad rządowym programem mają zapewnić dzieciom pomoc materialną, a także sfinansować ich letni wypoczynek.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się również do kuratorów oświaty z prośbą o zebranie danych dotyczących potrzeb w poszczególnych województwach w celu oszacowania liczby dzieci i uczniów, którzy będą mogli skorzystać z pomocy.