Agnieszka Winiarska

Artykuły autora

MEN: od 1 września "jeden uczeń jeden komputer"

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od 1 września 2013 roku na obowiązkowych zajęciach komputerowych lub zajęciach z informatyki obowiązywać będzie zasada jeden uczeń jeden komputer.

30.08.2013
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    29