Zgodnie z § 10 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204), w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach i trzyletnich technikach uzupełniających oddziały liczące ponad 24 uczniów będą musiały został obowiązkowo podzielone na grupy, tak aby na jednego ucznia przypadał jeden komputer.

Jak zaznacza ministerstwo edukacji "organy prowadzące szkoły miały 4 lata na ewentualne doposażenie pracowni komputerowych tak, by ww. zasada była od 1 września 2013 r. ściśle przestrzegana. Jeżeli takie doposażenie nie nastąpiło, to przestrzeganie zasady "jeden uczeń przy jednym komputerze" będzie w niektórych przypadkach oznaczać dodatkowy podział na grupy" - podkreśla MEN.