ZNP otrzymało od ministerstwa odpowiedź negatywną. Zdaniem MEN nie może on zobowiązać kuratorów do negatywnego opiniowania przekazywania szkół spółkom komunalnym, gdyż byłoby to: niezgodne z przyznaniem prawa kuratorom do opiniowania takich wniosków.
ZNP nie zgadza się ze stanowiskiem ministerstwa, wskazując, że zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, minister edukacji narodowej, w celu realizacji polityki oświatowej państwa, ma prawo wydawać kuratorom oświaty wiążące polecenia i wytyczne.
Przekazywanie szkół spółkom komunalnym jako działanie sprzeczne z obowiązującymi przepisami, nie mieści się w polityce oświatowej państwa, dlatego też ZNP nadal oczekuje od MEN ponownego przeanalizowania problemu.
Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP