Badaczy szczególnie niepokoi pomysł ministerstwa dotyczący likwidacji gimnazjów. Ich zdaniem, po wielu latach ciężkiej pracy kadry nauczycielskiej i zaangażowania samorządów stały się one ważnym elementem polskiej oświaty. "Wydłużenie jednolitego kształcenia ogólnego o rok szło w Polsce w parze z niespotykanym, gdzie indziej na świecie spadkiem liczby uczniów o niskich osiągnięciach w zakresie czytania. Biorąc pod uwagę wyniki badań międzynarodowych jest bardzo duże ryzyko, że likwidacja gimnazjów, a przede wszystkim ograniczenie okresu kształcenia ogólnego o jeden rok, negatywnie wpłynie na poziom umiejętności uczniów i zmniejszy szanse kontynuowania kształcenia dla wielu z nich" - czytamy w liście.
Badacze polskiej oświaty apelują do Pani Minister, aby powstrzymała zbyt szybki i rewolucyjny proces zmian w polskiej edukacji i nie pozwoliła, aby zmarnował się potencjał polskich uczniów wyróżniających ich w Europie.

O reformie oświaty III Kongresie Edukacja i Rozwój>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów