Chce, aby wysokość subwencji była adekwatna do specyfiki pracy placówek, a realizacja oddziaływań wychowawczych zagwarantowana na najwyższym poziomie, zaś prawa dziecka należycie chronione”.

Zgodnie z zapowiedziami w 2017 roku planuje się ustalenie wagi subwencji dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na poziomie 3,000, zaś dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na poziomie 10,000 .
"Gotowość do przyjęcia skierowanego wychowanka rodzi określone skutki finansowe, bo oznacza konieczność zapewnienia mu miejsca w grupie wychowawczej i klasie szkolnej, a więc zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, w tym specjalistów. Jedyne nakłady finansowe, których ośrodek nie ponosi z powodu nieobecności nieletniego, to koszty związane z jego wyżywieniem czy koszty tzw. „mediów” (zużycie wody, prądu)" – pisze Rzecznik.

Zdaniem Marka Michalaka, określenie tak niskiej subwencji będzie wiązało się z koniecznością pokrycia wymienionych kosztów z dotacji przekazanej na wychowanków faktycznie przebywających w ośrodku. To z kolei negatywnie wpłynie na pracę młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Zwraca również uwagę na kwestię sposobu dotowania przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznych przedszkoli integracyjnych. W następstwie zmian od 1 stycznia 2017 roku organy prowadzące niepubliczne przedszkola integracyjne otrzymają niższą dotację.
"Uniemożliwi to dalsze objęcie dzieci z niepełnosprawnością opieką i kształceniem w niepublicznych przedszkolach integracyjnych, gdyż będą one likwidowane, a także wpłyną negatywnie na propagowanie idei wczesnej integracji" - zauważa RPD.