Tematem spotkania była edukacja historyczna w polskich szkołach oraz proponowane zmiany w systemie oświaty.

Wiceminister Kopeć przekonywał, że zmiany w programach nauczania historii w polskich szkołach są konieczne ze względu na prawdę historyczną. Przewodniczący delegacji poinformował o gotowości ekspertów IHRA do współpracy z polskimi ekspertami w pracach nad nowym programem nauczania historii.

"Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (The International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA) to organizacja międzyrządowa. Jej celem jest zapewnianie poparcia liderów politycznych i społecznych dla działań edukacyjnych, upamiętniających oraz badawczych nad Holokaustem, na poziomie narodowym i międzynarodowym".

Zalewska: wokół sprawy Jedwabnego doszło do wielu nieporozumień>>