Ministerstwo finansów planuje zmienić przepisy dotyczące dotowania przedszkolli niepublicznych. W nowelizacji ustawy o finansach publicznych znalazł się przepis precyzujący sposób wyliczania dopłat na publiczne przedszkola. Do kwoty bazowej nie będą wliczane koszty ponoszone przez rodziców na wyżywienie i zajęcia dodatkowe dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych. 

Serwis Samorządowy PAP zwraca jednak uwagę, że niektóre samorządy od dawna stosowały taką interpretację przepisów, ponieważ była ona zgodna ze stanowiskiem MEN. W odpowiedzi na pytanie RIO w Lublinie ministerstwo stwierdziło, że do podstawy ustalenia dotacji nie należy zaliczać wydatków finansowanych z wpłat rodziców za żywienie dzieci oraz za czynności opiekuńczo-wychowawcze.

Inne zdanie na ten temat mają eksperci resortu finansów. Uważają oni, że obecnie obowiązujące przepisy obligują gminy do wliczenia opłat za wyżywienie i zajęcia ponoszonych przez rodziców na dzieci w przedszkolach publicznych. Stąd też konieczność nowelizacji. Więcej >>