Minister Gideon Sa`ar zapewnił, że "podczas wizyt poświęconych upamiętnianiu tragicznej historii Holocaustu, coraz liczniejsze grupy młodzieży izraelskiej będą miały okazję poznać współczesną Polskę, przede wszystkim dzięki spotkaniom z młodymi Polakami".
 
Jak ważne są dla Polski takie spotkania pokazują ostatnie sondaże, według których wszelki ruch zacieśniający kontakty między polską, a izraelską młodzieżą przyczynia się do poprawy wizerunku Polski.
 
Ministrowie wspólnie zgodzili się, że "jedną z najważniejszych obecnie kwestii w systemach edukacji obu krajów jest unowocześnienie szkolnictwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych. Obie strony zadeklarowały wolę i gotowość do współpracy w tym obszarze poprzez wymianę doświadczeń, najlepszych praktyk i wiedzy eksperckiej".