Minął już rok od wypowiedzi premiera, w której zapewniał, że żłobki są jego obsesją. Nie wpłynęło to jednak na wzrost liczby miejsc w placówkach. Sytuację tylko w niewielkim stopniu poprawiła ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech oraz dotacje, które resort miał przeznaczyć na pomoc jednostkom samorządu. Tym bardziej, że te ostatnie uzależniono od wkładu własnego gmin. Więcej>>