Problem dotyczy głównie gmin wiejskich, sąsiadujących z miastami. Ustawa o systemie oświaty przewiduje, że gmina, której dziecko jest mieszkańcem, zwraca koszty edukacji przedszkolnej gminie, która ją zapewnia. Przepisy są precyzyjne jedynie w przypadku przedszkoli niepublicznych.  
MEN przyznaje, że w przypadku przedszkoli publicznych przepisy nie precyzują kwestii zwrotu kosztów, nie planuje jednak zmian.
„Z obowiązujących przepisów prawa nie wynika zakaz zawierania porozumienia w przedmiocie zwrotu przez gminę, która jest miejscem zamieszkania dziecka, kosztów jego utrzymania w przedszkolu prowadzonym przez inną jednostkę samorządu terytorialnego" - wyjaśnia wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki, odpowiadając na interpelację poselską w tej sprawie. 
 
Całość dostąpna tutaj>>
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 21.03.2012 r.