Krzysztof Lodziński

Wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako wieloletni dyrektor szkoły oraz starszy wizytator w Departamencie Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Artykuły autora

1  2  3  4  5  6  7  8  9    40