Krzysztof Lodziński

Wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako wieloletni dyrektor szkoły oraz starszy wizytator w Departamencie Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Artykuły autora

Umowa na czas określony tylko na podstawie Karty

Do nauczycieli nie stosuje się przepisów dotyczących zawierania umów na czas określony. Kwestię tę reguluje Karta Nauczyciela - pisze Krzysztof Lodziński w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

16.12.2016
1  2  3  4  5  6  7  8  9    37