- Subwencja nie jest dotacją, więc gminy nie muszą się z niej rozliczać. A pieniądze na sześciolatków będą mogły przeznaczyć na remonty i przygotowanie szkół na ich przyjęcie - powiedziała "DGP" minister edukacji. 

Zajęła także stanowisko w sprawie wpływu zniesienia wiążącego charakteru opinii kuratora o likwidacji szkoły na ilość zamkniętych placówek. Jej zdaniem głównym powodem likwidacji placówej jest niż demograficzny, a kwestia opinii ma w tym przypadku charakter marginalny. Dawała gminom jedynie możliwość usprawiedliwienia własnych decyzji.

- Likwidując szkoły, gminy mogły całą odpowiedzialność zrzucić na pozytywną opinię kuratorium. A jeżeli była negatywna, twierdziły, że nie mogą prowadzić racjonalnej polityki oświatowej, gdy jest zbyt mało uczniów w oddziałach - stwierdziła Krystyna Szumilas.

Całość wywiadu dostępna tutaj >>