Komentarz poświęcony jest zagadnieniu wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z przyczyn wskazanych...
Alicja Brzezińska
21.01.2010
Zmiany, przygotowane przez powołany w ubiegłym roku zespół ekspertów, przedstawiła minister Hall...
21.01.2010
1. Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest...
14.01.2010