Nowe zasady zatrudniania pracownkiów placówek opiekuńczo-wychowawczych określiła  ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.), wprowadziła ona jednak okres przejściowy na dostosowanie warunków zatrudnienia do nowych przepisów. Obecnie pracowników tych placówek obowiązują różne normy, niektórzy zatrudnieni są już na podstawie nowych przepisów, a niektórych jeszcze przez rok będą obejmować przepisy Karty Nauczyciela.
– Taki podział powoduje, że pracowników obowiązuje np. zróżnicowany czas pracy. W przypadku tych zatrudnionych na podstawie Karty jest to 26 godzin tygodniowo zajęć z dziećmi. Pozostali wychowawcy pracują dłużej zgodnie z kodeksem pracy – mówi Sławomir Niedźwiedzki, dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.

Od początku 2014 r. wszystkich będą obowiązywały te same zasady. Pracownicy, których obecnie obejmuje KN, automatycznie staną się pracownikami samorządowymi. 
 
Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", 20 grudnia 2012 r.