Izabela Seredocha

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Prodziekan Wydziału Administracji i Ekonomii Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, adiunkt.

Zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się na zarządzaniu komunikacją w organizacji, negocjacjach, zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Dorobek naukowy obejmuje w szczególności monografię „Strategie marketingowe uczelni prywatnych w Polsce". Ponadto jest autorką ponad 30 artykułów z zakresu m.in. zarządzania uczelniami niepublicznymi, zarządzania publicznego, e-usług w administracji oraz około 30 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Współredaguje rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Acta Elbingensia (od 2003 roku).

Przynależy do wielu organizacji i stowarzyszeń, w tym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu (członek zarządu), Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej "Cantata" (członek honorowy), Stowarzyszenie "Akademia Bałtycka" (członek zarządu), Kapituła przy Teatrze im. A. Sewruka (przewodnicząca kapituły).

Artykuły autora

Praca samorządowca to nieustanne zmiany

Samorząd terytorialny

Ponad połowa badanych samorządowców przyznaje, że ich praca wiąże się z częstymi zmianami. Zmiany te najczęściej generuje system prawny, co ma bezpośredni wpływ na zakres realizowanych zadań. Na...

21.06.2017

Samorządowcy wobec zmian: sumiennie, choć bez entuzjazmu

Samorząd terytorialny

Pracownicy samorządowi widzą potrzebę i zasadność zmian w urzędzie, w którym pracują. Tak stwierdza prawie 75 proc. badanych, ale już tylko niespełna 47 proc. respondentów deklaruje swoje pozytywne...

29.05.2017

Parki technologiczne – co dalej?

Samorząd terytorialny

Parki technologiczne w Polsce stały się popularnym narzędziem wspierania rozwoju obszarów, ważnym elementem systemów innowacyjnych i instrumentem transformacji gospodarki opartej na wiedzy....

11.04.2016

Samorządowcy chcą się szkolić

Samorząd terytorialny

Ponad 97 proc. badanych urzędów administracji samorządowej potwierdza, że szkolenia mają wpływ na efektywność zarządzania jakością. W 95 proc. badanych podmiotów pracownicy sami wychodzą z inicjatywą...

15.03.2016
1  2  3  4  5  6  7  8  9    15