Na swojej stronie internetowej Urząd zamieszcza kilka pożytecznych rad, mających pomóc konsumentom w uniknięciu problemów ze spłatą zobowiązań. Największy nacisk UOKiK kładzie na edukacje w zakresie finansów - tj. zwiększenia wiedzy konsumentów na temat ich praw oraz umów kredytowych. W ramach kampanii przygotowana została broszura informacyjna oraz specjalne plakaty.

UOKiK doradza także, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze kredytodawcy, aby uniknąć ewentualnych problemów. Radzi, by w razie wątpliwości zwrócić się do Federacji Konsumentów. Więcej>>