Nauczyciel szkoły podstawowej w okresie 01 lutego 1996 r. do 29 marca 1996 r. przebywał na urlopie...
Krzysztof Lisowski
23.09.2010
Publikacja poświęcona jest nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst...
23.09.2010
Czy dyrektorom i nauczycielom potrzebna jest wiedza o innych sposobach uczenia się? Co to jest...
22.09.2010
Publikacja poświęcona jest nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst...
16.09.2010